Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) is een samenwerking van de LTO-organisaties en de waterschappen. Het plan wil in heel Nederland uitvoeringsprojecten tot stand brengen die de waterkwaliteit en waterkwantiteit (overlast, tekort, zoetwatervoorziening etc.) verbeteren. In Gelderland heeft Projecten LTO Noord opdracht van LTO Noord en de provincie Gelderland gekregen om DAW-projecten te ontwikkelen tot startklare projectvoorstellen, met draagvlak vanuit de regio. In 2014 is hieraan gewerkt in Groesbeek, Bommelerwaard, Achterhoek en Vallei en Veluwe. Er is gesproken met het waterschap, de provincie, het kadaster en ondernemers om samen tot oplossingen te komen. Ook in andere regio’s is Projecten LTO Noord betrokken bij het DAW, bijvoorbeeld Flevoland en Noord-Holland.

Klik hier voor meer informatie.