Deelnemer Interactie met de samenleving legt waarde project uit

Projectleiders Gerard Selman en Heidi Uenk coördineren het project Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Neerijnen. Dit programma richt zich op versterking van het glastuinbouwcluster in West-Gelderland door kennis/inspiratiebijeenkomsten en projecten op onderwerpen die voor de ondernemers belangrijk zijn. Denk aan: markt & keten, ondernemerschap, energie & water en verbinding met de samenleving.

In Nieuwe Oogst vertelt één van de deelnemers aan ‘Interactie met de samenleving’ over de meerwaarde van dit project voor zijn bedrijf. Lees het hele artikel over fruitteler Geert de Weert hier.

No Comments Yet.

Leave a comment