De week van… projectleider Froukje van der Molen

Schoon oppervlaktewater in Drenthe, een tool voor bodemprojecten in het Noorden en een Bokashikuil op de Veluwe. Zo zag de agenda van collega Froukje van der Molen eruit. Kijk mee in de werkweek van deze projectleider.  
Wasplaats voor landbouwmachines

“Mijn week begint dinsdag op kantoor Drachten waar ik een en ander wil regelen voor Schoon Erf, Schoon Water in de Drentse Veenkoloniën. In dit project stimuleren we agrariërs aan de slag te gaan met het voorkomen van erfafspoeling. Dat is een van de belangrijkste oorzaken van vervuiling van het oppervlaktewater. De deelnemersgroep wil graag een wasplaats voor landbouwmachines bekijken, een effectief middel om erfemissie te voorkomen. Ik overleg met CLM en vind een geschikte collega-agrariër met wasplaats die de groep kan ontvangen. Gelukt!”

Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland

"Woensdag word ik verwacht in Apeldoorn voor een overleg van Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland (VKNN) met alle betrokken partijen zoals de WUR, ForFarmers, Countus, AgriFirm en het communicatieteam. We bespreken wat we de komende tijd willen organiseren voor de VKNN deelnemers. Het thema bodem spreekt ons aan, want er zijn veel vragen bij de deelnemers over het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, bodemleven, waterhuishouding. Daar willen we antwoord op geven!"

Tool voor bodemprojecten

"In Noord-Nederland startten de komende tijd verschillende bodemprojecten, goed nieuws voor de boer! Het betekent wel dat we moeten opletten dat we agrariërs niet overspoelen met aanvragen voor nieuwe projecten. Donderdag bespreek ik met mijn collega’s hoe we dat slim kunnen inrichten. We praten elkaar bij over activiteiten die lopen. Een van de projectleiders oppert of we niet een tool kunnen ontwikkelen waar de agrariër een overzicht krijgt van alle lopende projecten. Dan kan hij zelf makkelijk bepalen welk project bij hem of haar past. Goed idee, wordt vervolgd."

Bokashi-kuil aanleggen

"Een deelnemer van het project DAW Noord-Oost Veluwe zoekt vrijdag contact met mij. Deze melkveehouder heeft een bijeenkomst van Natuurvereniging De Ommer Marke over Bokashi bijgewoond die ik had georganiseerd. Hij is geïnspireerd en wil nu op zijn eigen bedrijf een Bokashi-kuil ontwikkelen. Of ik iets voor hem kan betekenen? Ik word blij van zijn enthousiasme! Binnen het project is ruimte een ondernemer financieel te ondersteunen voor dit soort activiteiten. Voorwaarde is wel dat andere deelnemers met hem kunnen meekijken en leren. Zo inspireren de agrariërs elkaar. Ik beloof hem dit verder uit te zoeken en leg alvast contact met waterschap Vallei en Veluwe. Kunnen zij misschien het maaisel leveren dat de ondernemer nodig heeft voor het maken van Bokashi?"

Doorpraten met Froukje?

Froukje van der Molen werkt als projectleider bij Projecten LTO Noord onder andere aan Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland, Schoon Erf Schoon Water en DAW Noordoost-Veluwe. Ziet u kansen voor samenwerking of heeft u een idee waar Froukje u bij kan helpen? Neem contact op via fvdmolen@projectenltonoord.nl of bel 088 888 66 77.

No Comments Yet.

Leave a comment