De week van… Bonnie Vis

Een excursie in Gouwe Wiericke, mooie resultaten in Krimpenerwaard en een training Projectmatig werken. Zo zag de agenda van collega Bonnie Vis eruit. Kijk mee in de werkweek van deze projectleider.
Excursie Gouwe Wiericke
"Ik reserveer de Waterkaravaan om ons naar de verschillende locaties te brengen."

"Mijn werkweek begint met de organisatie van een excursie in juni voor de deelnemers aan het project ‘Innovatie Bewust Boeren Gouwe Wiericke’. We stimuleren agrariërs in dit project de kwaliteit van de bodem en het oppervlaktewater te verbeteren. In overleg met de andere partijen besluiten we twee vooruitstrevende agrarische bedrijven te bezoeken. Door kennis te delen, leren de boeren van elkaar. Ik reserveer de Waterkaravaan van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer om ons tijdens de excursie naar de verschillende locaties te brengen en maak samen met het communicatieteam een concept uitnodiging. Binnenkort kan die de deur uit en laat dan de aanmeldingen maar binnenstromen…”

Training Projectmatig werken
Training met collega's

“Op woensdag volg ik samen met een aantal collega’s de training Projectmatig werken. Hoe organiseer je een geslaagd project, hoe borg je je planning en hoe stuur je de mensen binnen je project goed aan? De informatie die we krijgen is meteen toepasbaar in de praktijk! En het belangrijkste dat ik vandaag leer? ‘Denk niet in hiërarchieën, maar in relaties en samenwerking’. Die onthoud ik!”

Informeren over subsidiemogelijkheden
Het Landbouwportaal Noord-Holland informeert agrariërs over subsidies voor erf en bodem.

“Op donderdag sluit ik mij aan bij het team van het Landbouwportaal Noord-Holland. Via dit loket kunnen agrariërs informatie en hulp krijgen over subsidies en hun subsidieaanvraag indienen voor erf- en bodem gerelateerde thema’s. Denk aan erfafspoeling voorkomen, verminderen gewasbeschermingsmiddelen, verbeteren kwaliteit oppervlaktewater enzovoort. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier stelt binnenkort weer een subsidie beschikbaar voor maatregelen en dus verwachten we telefoontjes van agrariërs daarover. Ik beantwoord vragen als ‘hoe kom ik in aanmerking voor de subsidie, wat moet ik regelen en wanneer kan ik de aanvraag indienen?’ Fijn om te merken dat agrariërs aan de slag willen met erf- en/of bodemmaatregelen.”

Nieuwsbrief DAW Krimpenerwaard
"Kennis delen is een belangrijk onderdeel binnen het project DAW Krimpenerwaard."

“Kennis delen, informeren, mogelijkheden schetsen, het is een belangrijk onderdeel in een project.  Soms organiseer ik daarvoor een excursie, een andere keer geef ik telefonisch informatie en ik maak geregeld een nieuwsbrief.  Daarmee kun je een mooi overzicht geven van de stand van zaken binnen een project. Samen met de betrokken partijen maak ik een nieuwsbrief voor de deelnemers aan DAW Krimpenerwaard. We staan stil bij wat we al bereikt hebben: er zijn 7 studieclubs binnen het project, veel agrariërs hebben een baggerplan gemaakt voor hun bedrijf en de deelnemers zijn zich steeds beter bewust van erfafspoeling. Resultaten om trots op te zijn en te delen!”

Doorpraten met Bonnie?

Bonnie Vis werkt als projectleider bij Projecten LTO Noord onder andere aan Investeringen Bewust Boeren Rijnland, Innovatie Bewust Boeren Gouwe Wiericke en Missie Erfemissie. Ziet u kansen voor samenwerking of heeft u een idee waar Bonnie u bij kan helpen? Neem contact op via bvis@projectenltonoord.nl of bel 088 888 66 77.

No Comments Yet.

Leave a comment