De kracht van verbinding

Vorig jaar schreef ik al eens over Jan Rotmans opmerking: ‘we leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk’. In onze opdrachten zie ik ook dat we aan de vooravond van een interessante periode van verandering staan. In een aantal opdrachten wordt de verbinding gezocht die past bij de menselijke maat en een maatschappij waarin duurzaamheid en inclusiviteit worden benadrukt. Met andere woorden ‘social entrepreneurship’ en ‘circulaire economie’.

Uitdagingen

In de agrarische sector staan we voor verschillende uitdagingen. Ten eerste is het beeld van de sector door de vele negatieve berichten in de media enorm vertroebeld bij de een groot aantal burgers, de politiek en de maatschappij in het algemeen . Daarnaast staan we in Nederland voor grote opgaven die vanuit de politiek op de agrarische sector af komen. Denk aan: werken aan schoon water, asbestsanering, investeren in duurzame energie, dierwelzijn, natuurinclusieve landbouw  en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Combinaties

Voor het thema astbestsanering wordt vaak gewerkt met een combinatie met duurzame energie: asbest eraf, zonnepanelen erop. Dit zou nog een stap verder kunnen door dit samen met burgers op te pakken. Een mooi voorbeeld van ‘social entrepeneurship’ en circulaire economie is het project Samen ZONder Asbest in Friesland. De lokale gemeenschap wordt betrokken bij het boerenerf door samen te investeren in asbestvrije daken en het gebruik van de energie, opgewekt door de zonnepanelen op het boeren dak.

De kracht van de verbinding

In deze projecten leggen we als agrarische sector echt de verbinding met de lokale gemeenschap. Een zeer positieve aanpak voor een brede maatschappelijke uitdaging. Naast de boerenerven worden ook de bebouwingen van burgers met asbestdaken betrokken, per slot van rekening staan zij voor dezelfde opgaven. Samen werken aan oplossingen draagt  bij aan draagvlak voor onze mooie agrarische sector en boeren en burgers profiteren daarbij  van elkaar. Daar teken ik voor!

No Comments Yet.

Leave a comment