“Controle vervelend? Nee, het is een cadeautje!”

In Overijssel werken grondeigenaren  al enige tijd op een structurele manier aan het herstel en het verbeteren van de kwaliteit van het landschap. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het herstellen van houtwallen. Dat pakken ze daar goed aan met langjarige GBD (groene blauwe diensten) – contracten. En dan heb ik het echt over langjarig: contracten 21 tot zelfs 30 jaar! Ter vergelijking: een contract over agrarisch natuurbeheer wordt meestal voor 6 jaar afgesloten.  In totaal lopen er nu zo’n 2300 contracten voor GBD, waar meer dan 60 miljoen euro mee gemoeid is.

Landschap Overijssel en Natuurlijk Platteland Oost hebben voor GBD de handen ineen geslagen en de Stichting Groene Blauwe Diensten Overijssel (SGBDO) gevormd. De SGBDO is samen met enkele lokale stichtingen verantwoordelijk voor deze vorm van duurzaam landschapsbeheer middels landschapsfondsen. Ik vind de manier waarop ze dit in Overijssel aanpakken een hele goede zaak en ben er trots op dat ik daar vanuit mijn rol bij Projecten LTO Noord een bijdrage aan mag leveren.

Al vanaf het begin, zo’n tien jaar geleden,  ben ik hierbij betrokken. Ik houd me nu vooral bezig met de kwaliteitsborging van het GBD-systeem. Dit kent twee kanten: het evalueren en aanscherpen van de processen en ik zorg ervoor dat de kwaliteit van het landschapsbeheer gemonitord wordt. Dat doen we door het steekproefsgewijs uitvoeren van controles. Is dat vervelend? Nee! Ik zeg altijd “Dat is ons cadeautje”. Zo ervaren de meeste deelnemers het ook en sommigen die niet in de steekproef vallen, vinden dat jammer. Waarom? Omdat we tijdens zo’n controle ook tips en advies geven. We lopen met de grondeigenaar langs zijn landschapselementen en kijken samen of er aan de afspraken voldaan is en of er nog iets beter kan. Zo geven we bijvoorbeeld tips over het bestrijden van de Amerikaanse Vogelkers. Een mooie boom, maar als je die niet op de juiste manier bestrijdt, richt deze  juist schade aan de houtwallen aan.

Mijn rol hierbij ligt vooral in het schakelen tussen de contractanten en degenen die de controles uitvoeren. Ik stuur de controleurs aan en zorg dat ze hun taak goed uitvoeren. Dat betekent dat ze  objectief kunnen beoordelen of er aan de afspraken voldaan is, maar dat ze ook het warme advies kunnen geven dat zo gewaardeerd wordt. Ik geef ze instructie en tips en zet mijn jarenlange ervaring op het gebied van inspectie en certificering daarvoor in. Op deze manier draag ik bij aan de borging van het langjarig landschapsbeheer en daar krijg ik energie van.

Ik zou er eigenlijk voor willen pleiten dat een dergelijke opzet van landschapsbeheer in heel Nederland wordt opgezet, maar daar is veel voor nodig. Want, wat maakt dat het een succes is in Overijssel? Dat komt omdat daar ondersteund door de provincie twee organisaties die eerder tegenover elkaar stonden, Landschap Overijssel en de agrarische natuurverenigingen, nu samenwerken en met focus werken aan goed landschapsbeheer. Ze staan samen aan de lat en dat komt de kwaliteit van het landschap ten goede. Ik draag daar als projectleider vanuit Projecten LTO Noord met plezier mijn steentje aan bij!

Saskia Scheer,
Projectleider.

No Comments Yet.

Leave a comment