Column Evelien Kloosterboer: ‘belang en resultaat laten zien’

Projecten dragen bij aan de belangenbehartiging. Sterker nog: ze brengen vaak de behaalde resultaten van de lobby in de praktijk of ze geven inhoud en vorm aan bestaand beleid. Denk aan schonere erven en daarmee een positief resultaat op het oppervlaktewater. Spuiwater in de glastuinbouw opnieuw gebruiken. Een inrichtingsplan voor een gebied. Energie opwekken op daken van stallen. Bedrijven energieneutraal inrichten. Al deze concrete resultaten worden in het belang van maatschappij, sector of de individuele ondernemer via onze projecten gerealiseerd.

Belang en resultaat laten zien

En dat mag best luid en duidelijk verteld worden. Die taak nemen onze projectleiders communicatie graag op zich. Dagelijks communiceren zij over de behaalde resultaten in projecten. Ze laten een deelnemer vertellen wat hij of zij heeft kunnen verbeteren in de bedrijfsvoering door deelname aan een project. Of ze laten een opdrachtgever aan het woord over het maatschappelijk belang van het project. Kortom: projectcommunicatie gaat over het belang en de resultaten van een specifiek project, dat in opdracht van LTO Noord, een Provincie, een Gemeente of een Waterschap wordt uitgevoerd.

Boeren en tuinders verleiden

Alles bij elkaar opgesteld weten wij veel te realiseren met onze projecten. Met al deze resultaten en succesverhalen kunnen we meer boeren en tuinders verleiden om lid te worden van LTO Noord. Daar ben ik van overtuigd. Wat levert deelname aan een Vruchtbare Kringloop voor een melkveehouder op? Wat levert het op om deel te nemen aan een project van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer? Hoe werken we in de sector aan klimaatneutraal ondernemen en welk voordeel heeft dat voor de bedrijfsvoering? Allemaal verhalen die verteld mogen worden en tot de verbeelding spreken, ook bij niet leden. Kansen genoeg om hen te prikkelen en te verleiden. Laten we ze vooral pakken!

No Comments Yet.

Leave a comment