Column Evelien Kloosterboer: “Aandacht en focus op mineralen”

Onze boeren en tuinders hebben op dit moment veel onderwerpen waar zij hun aandacht op moeten richten. Ze  staan op meerdere fronten onder druk, niet in het minst vanwege de huidige maatschappelijke ontwikkelingen. Er is veel discussie, met vaak een negatief effect op de kostprijs. Ga er maar aan staan! Wat draagt Projecten LTO Noord bij aan al deze aandachts- en focuspunten? Veel!

Dagelijks zijn onze projectleiders bezig met de onderwerpen van vandaag en morgen. Naast oplossingen die nu bruikbaar zijn, lopen we vooruit op uitdagingen waar de ondernemers in de nabije en iets verdere toekomst voor komen te staan. Het vraagstuk van de mineralen is er zo een. Overschotten van stikstof en fosfaat, derogatie, het sluiten van mineralenkringlopen, maar ook klimaatvraagstukken en bemesten op maat horen daar bij.

Voor onze projectleiders zijn al deze problematieken bekende materie. Binnen een groot aantal projecten zijn we bezig met het zoeken naar, het toetsen van en vervolgens uitvoeren van  oplossingen  bij deze vraagstukken. Twee voorbeelden die in het oog springen zijn Vruchtbare Kringloopprojecten en het programma Mineralen in Balans.

Samen met boeren, tuinders en onze netwerkpartners brengen we maatregelen op het eigen bedrijf in beeld die de mineralenhuishouding beïnvloeden en maken we duidelijk hoe men daar zelf invloed op uit kan oefenen. Dit zijn maatregelen die bijdragen aan een goede positie voor de ondernemer zelf én een positieve invloed hebben op omgeving en klimaat. In onze projecten bewijzen wij, onderbouwd met verschillende wetenschappelijke rapporten, dat het kan en werkt!

Onze projecten dragen bij aan inzichten hoe wij samen met de boeren, de keten en onze netwerkpartners, onze omgeving op een positieve manier kunnen beïnvloeden. We zetten samen de schouders onder de vele discussieonderwerpen en laten zien dat boeren in Nederland stappen zetten en willen investeren in andere productiemethoden!

No Comments Yet.

Leave a comment