Column: Duurzaamheid & Trots

Ja, ik ben trots op de sector waarin en waarvoor ik werkzaam mag zijn. Een sector die bijdraagt aan alle duurzaamheidsdoelen die er worden afgesproken. Dit doen boeren en tuinders vanuit een bedrijfseconomische drijfveer en omdat ze graag een bijdrage willen leveren aan een duurzame ontwikkeling van de groene ruimte. In de agrarische sector kloppen wij ons hiervoor niet dagelijks op de borst. Wij doen het gewoon omdat het past, omdat het werkt en omdat het bijdraagt aan het doorgeven van ons gedachtengoed.

Hoe doen we dat in de agrarische sector?

Klimaat en Energie zijn onderwerpen waarbij je direct denkt aan ‘duurzaam’. Agrarisch ondernemers werken met alternatieve vormen van energie én onderzoeken hoe ze energie kunnen leveren in plaats van gebruiken. Ook de verbinding met de maatschappij draagt bij aan duurzaam ondernemen. Luisteren naar wat de burger wil en daar op een goede manier op inspelen, bijvoorbeeld als het gaat om dierenwelzijn en gewasbeschermingsmiddelen.

Onze dagelijkse projectenpraktijk

De projectleiders van Projecten LTO Noord dragen dagelijks bij aan de opgave om de agrarische sector duurzamer te laten functioneren. Klik op onze website eens door naar de huidige opdracht Energieneutrale Melkveehouderij. In Utrecht op het bedrijf van Oskam is begin deze maand een succesvolle open dag georganiseerd. Zo werken wij met elkaar aan bewustwording en in een breed team van specialisten aan oplossingen. Het klinkt haast te mooi om waar te zijn en toch is dit onze dagelijkse praktijk. Samen met anderen bijdragen aan het maken van verschil. Doet u dat ook?

Stel u zelf eens de vraag

Hoe draag ik bij aan duurzaamheid, wat heb ik vandaag gedaan of gezegd waaruit blijkt dat ik zorg heb hoe wij onze omgeving achter laten? Als iedereen dat doet, dan werken we samen aan een duurzame toekomst!

Evelien Kloosterboer

No Comments Yet.

Leave a comment