Big Data in de landbouw: van bedreiging naar kans

Big Data, de slimme koppeling van data en software, biedt kansen. Josien Kapma van FarmHack heeft deze maand de professionals van Projecten LTO Noord bijgepraat over Big Data. Een begrip waar de agrarische sector kansen in ziet, maar deze kansen niet overziet. En dat is jammer, want ook in onze sector liggen veel mogelijkheden om hier meer mee te doen.

Omgekeerde wereld

We zien op dit moment dat data in de agrarische sector nog tot zorgen leidt. Veel partijen buiten de sector zien de waarde van data wel en zijn vooral bezig deze ook  voor zichzelf te houden en eigen businessmodellen te maken. Kijk naar de muziekindustrie met Spotify en de reserveringssystemen in de horeca en hotelwereld. Helaas zijn deze businessmodellen er nog niet voor onze sector. Ik verwacht dat deze situatie verandert als wij ons meer bewust worden van de mogelijkheden.

Mooie kansen voor de agrarische sector

Kansen voor de sector zijn er! Zo kan Big Data  uitkomst bieden voor de precisielandbouw. Optimale teelt zorgt voor  minder milieubelasting en hogere opbrengsten. Ook voor veehouders biedt het kansen. Denk aan het verbeteren van de kwaliteit van hun ruwvoer. Daarnaast biedt de data mogelijkheden voor verbindingen met de samenleving. Je kunt vraaggerichter gaan produceren naar de wensen van de consument, denk bijvoorbeeld aan gewassen die onze gezondheid positief beïnvloeden. Hoe mooi zou het zijn als straks een akkerbouwer kan bepalen wat hij op een perceel gaat verbouwen aan de hand van de vraag?

Waarde toevoegen

LTO Nederland investeert samen met andere partijen al in een Coöperatieve Datahub die het datatransport tussen boeren, hun toeleveranciers, verwerkers en applicatieleveranciers gaat verzorgen. Een mooie ontwikkeling wat mij betreft. We moeten niet afwachten wat andere partijen met onze data willen maar zelf het heft in eigen handen nemen! Onze professionals, die dagelijks met beide benen in de praktijk van het boerenerf staan, denken graag mee op dit vraagstuk. Zo wordt Big Data een kans in plaats van een bedreiging voor boeren en tuinders.

Evelien Kloosterboer

 

No Comments Yet.

Leave a comment