Collectieve aanvraag kleine windmolen loont

In de gemeente Alphen aan den Rijn bereidt LTO Noord een collectieve aanpak voor kleine windmolens voor. Gert-Jan van Essen doet onderzoek naar onder meer de terugverdientijd en de meest geschikte windmolen. "Samen maakt krachtig."

Het is de bedoeling om kleine windmolens door te rekenen bij ongeveer 25 ondernemers in het buitengebied van Alphen aan den Rijn. Een eerste marktinventarisatie van vier verschillende turbinebouwers wijst uit dat plaatsing voor de agrarische bedrijven economisch lonend kan zijn. Ook met de regio Midden-Delfland wordt onderzocht of er animo is voor zo'n collectieve aanpak, dan in combinatie met zonnepanelen op daken.

"LTO Noord ziet kansen in West-Nederland om daken te beleggen met zonnepanelen in combinatie met een molen. Daarvoor is nieuw beleid nodig, waarin het wenselijk is tot een ashoogte van 35 meter te mogen bouwen", zegt Erwin Haveman van LTO Noord.

Terugverdientijd

Onderzoeker Gert-Jan van Essen stelt namens Projecten LTO Noord dat de terugverdientijd van de windmolens langer duurt dan bij zonnepanelen. 'Een combinatie is dan extra krachtig. Groot voordeel van wind boven zon is dat de opgewekte energie veel beter te benutten is, ook voor het eigen gebruik, omdat er minder pieken in de energieproductie zitten.'

Combinatie maakt krachtig

Voor een sluitende business-case is het raadzaam om door te pakken, constateert Van Essen. 'Dat vanwege de gunstige teruglevervoorwaarden die nog enige tijd gelden in combinatie met de energiesubsidie. Dat helpt om de investeringen, die zo tussen de 50.000 en 100.000 euro per molen liggen, binnen zeven tot acht jaar terug te verdienen.'

Betrouwbaarheid

De selectie van de onderzochte vier windmolenleveranciers is gemaakt op basis van de wensen van de agrarische ondernemers. 'Met name de betrouwbaarheid van de molens heeft daarbij zwaar gewogen.'

Groot voordeel van de kleinere windmolens, die qua opwekcapaciteit variëren van 15 tot 50 kW, is dat teruglevering op het stroomnet minder belemmeringen geeft dan zonnepanelen. Met name de beperkte capaciteit van het netwerk is op veel plekken een belemmerende factor.

Meer informatie

Ook interesse in kleine windmolens? Bespreken wat de mogelijkheden zijn van een collectieve aanpak? Neem dan contact op met projectleider Gert-Jan van Essen via gjvessen@projectenltonoord.nl of door te bellen naar 088 888 6677.

No Comments Yet.

Leave a comment