Category Archives: Nieuws

Be Good en Sell It inspireert

Projectleider Yvette van Wichen leidt sinds september vorig jaar ‘Be good & sell it’. Deze maand staat dit project volop in de belangstelling. Een blog op de site van Projecten LTO Noord, een slotbijeenkomst van twee netwerken tijdens de BioVak in Zwolle en een artikel in Nieuwe Oogst. Het project was vooral gericht op ondernemers…
Lees meer

Mogelijkmakersnetwerken Het Nieuwe Veehouden 3 in afrondende fase

De Mogelijkmakersnetwerken (Het Nieuwe Veehouden 3) zijn in een afrondende fase. De eindrapportage ligt bij de drukker, het boekje met lesmateriaal (“De kunst van het doorzetten”) is af en de uitrol in het onderwijs is gepland. Innovatieve ondernemers lopen vaak op dezelfde punten vast: financiering, vergunning en markt. In het afgelopen jaar werkten drie netwerken…
Lees meer

DLV en Projecten LTO Noord wijzen op belang organische mest voor akkerbouw

DLV en Projecten LTO Noord onderzochten recent hoeveel een akkerbouwbedrijf kan besparen op mestkosten door optimaal gebruik te maken van organische mest. Voor akkerbouwbedrijven op kleigrond is er jaarlijks zo’n € 7.000,- tot € 8.000,- te besparen. Projecten LTO Noord voerde samen met DLV Plant een deskstudie uit naar de mogelijkheden. Ook verzorgde Projecten LTO Noord…
Lees meer

Geslaagde kennismiddag precisielandbouw

De Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) organiseerde op 19 januari een kennismiddag over precisielandbouw speciaal voor loonwerkers op proefboerderij De Marke. Vruchtbare Kringloop wil graag samen met loonwerkers uit de Achterhoek en Liemers aan de slag met de nieuwste ontwikkelingen die bijdragen aan een verbetering van het kringloopmanagement. Carel de Vries, projectleider VKA, gaf…
Lees meer