Category Archives: Nieuws

Veehouders daten met stakeholders

Donderdag 21 januari 2016 vond de afsluiting van twee netwerken van het project Be good and sell it plaats in Zwolle. Veehouders legden stakeholders uit de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij hun ideeën voor om hun producten op een andere manier in de markt te zetten. Deelnemer Peter Janssen vertelt over zijn ervaringen. Peter Janssen is legpluimveehouder…
Lees meer

Deelnemer Interactie met de samenleving legt waarde project uit

Projectleiders Gerard Selman en Heidi Uenk coördineren het project Glastuinbouwpact Bommelerwaard & Neerijnen. Dit programma richt zich op versterking van het glastuinbouwcluster in West-Gelderland door kennis/inspiratiebijeenkomsten en projecten op onderwerpen die voor de ondernemers belangrijk zijn. Denk aan: markt & keten, ondernemerschap, energie & water en verbinding met de samenleving. In Nieuwe Oogst vertelt één…
Lees meer

Michaela van Leeuwen begeleidt stagiaires

Collega Michaela van Leeuwen heeft zeven stagiairs onder haar hoede gehad in het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers. Nieuwe Oogst wijdde hier een artikel aan waarin Michaela aan het woord komt over haar ervaringen. ‘De stagiairs zijn een toegevoegde waarde voor het project.  Tegelijkertijd dragen wij ons steentje bij aan het opleiden van goede…
Lees meer

Netwerk ‘Lamsvlees, lekker dichtbij’ wil groeien

Een van de activiteiten onder de hoede van Projecten LTO Noord is het netwerk ‘Lamsvlees, lekker dichtbij’. De deelnemende schapenhouders zoeken collega’s die ook mee willen doen. Hun ambitie is een landelijk dekkend netwerk te vormen van schapenhouders met huisverkoop, zodat elke burger lokaal laagdrempelig lamsvlees kan kopen. Yvette van Wichen is projectleider. In een…
Lees meer