Category Archives: Nieuws

‘Liever stimuleren dan handhaven op energie’

In de veehouderij loopt een pilot waarmee  LTO  Noord  inzicht  wil  krijgen  in  ondersteuningsbehoefte op het thema energiebesparing. Doel is een aanpak ontwikkelen  die  boeren  stimuleert  te  voldoen aan de wettelijke verplichting van de erkende maatregelen. Wouter  Veefkind  van  Projecten  LTO Noord:  ‘Energiebesparing  levert  geld op. Vanuit de pilot streven we naar een pragmatische  invulling  zonder …
Lees meer

‘Elke natuurlijke geboorte is economisch rendement’

Met het project Bewust Natuurlijk Luxe werken LTO Nederland vakgroep Vleesveehouderij en de stamboeken Belgisch WitBlauw (BWB) en Verbeterd Roodbont (VRB) aan het verhogen van het draagvlak voor meer natuurlijke geboorten bij deze vleesveerassen. Het meten van bekkenmaten bij de koeien is daarbij een onmisbare stap. ‘Hoe groter het bekken van de koe is, des…
Lees meer

“Reinigen kuubskisten moet anders”

De waterschappen Fryslân, Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, en Zuiderzeeland gaan in 2017 strenger handhaven op erfafspoeling bij het reinigen van kuubskisten. LTO Noord neemt het initiatief voor een voorlichtingscampagne en daagt machinebouwers uit om oplossingen te bedenken. Margreet Jongema is namens Projecten LTO Noord projectleider van dit initiatief. Het reinigen van kuubskisten is op veel…
Lees meer

Kansen voor afzet Nederlandse mest op Poolse markt

Afgelopen week heb ik samen met een groep van 10 tot 15 mestverwerkers een bezoek aan Polen gebracht. Dit bezoek was goed georganiseerd door Bureau Mest Afzet, De Boer Op Advies en de Nederlandse ambassade. Binnen het programma Mest & Mineralen houd ik me vooral bezig met het zoeken naar een evenwicht op de mestmarkt.…
Lees meer