Category Archives: Nieuws

DLV en Projecten LTO Noord wijzen op belang organische mest voor akkerbouw

DLV en Projecten LTO Noord onderzochten recent hoeveel een akkerbouwbedrijf kan besparen op mestkosten door optimaal gebruik te maken van organische mest. Voor akkerbouwbedrijven op kleigrond is er jaarlijks zo’n € 7.000,- tot € 8.000,- te besparen. Projecten LTO Noord voerde samen met DLV Plant een deskstudie uit naar de mogelijkheden. Ook verzorgde Projecten LTO Noord…
Lees meer

Geslaagde kennismiddag precisielandbouw

De Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers (VKA) organiseerde op 19 januari een kennismiddag over precisielandbouw speciaal voor loonwerkers op proefboerderij De Marke. Vruchtbare Kringloop wil graag samen met loonwerkers uit de Achterhoek en Liemers aan de slag met de nieuwste ontwikkelingen die bijdragen aan een verbetering van het kringloopmanagement. Carel de Vries, projectleider VKA, gaf…
Lees meer

Veel ontwikkelingen binnen Programma Klimaat en Energie

Het Programma Klimaat en Energie coördineert de activiteiten van LTO Noord op het gebied van klimaat en energie. Auke Jan Veenstra is programmamanager en naast hem zijn meerdere collega’s van Projecten LTO Noord betrokken. Zij informeren en faciliteren leden om te komen tot een energieneutrale bedrijfsvoering tegen een zo laag mogelijke kostprijs. Het Programma Klimaat…
Lees meer

Bekkenmaten meten op stoom

In het project Bewust Natuurlijk Luxe is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het goed organiseren van het bekkenmaten meten bij Belgisch Witblauwe en Verbeterd Roodbonte koeien. De afgelopen jaren mat één persoon per stamboek, nu is de aansturing centraal vanuit het project georganiseerd. Er is een meetprotocol opgesteld en registratieformulieren worden gemaakt op basis…
Lees meer