Category Archives: Nieuws

Vruchtbare bodem door ‘organische lasagne’

Op donderdag 24 maart reed agrariër Bram de Vos voor het eerst kersverse Bokashi uit over zijn land. Bokashi – het Japanse woord voor “goed gefermenteerd organisch materiaal” heeft alles te maken met Bodem en Water, twee onlosmakelijk met elkaar verbonden elementen die op elk agrarisch bedrijf een belangrijke rol spelen bij de opbrengst van…
Lees meer

Groninger pootaardappelacademie gaat door

Op 15 maart gaat de Pootaardappelacademie Groningen weer van start. Het project, dat gestart is als initiatief van LTO Noord en de handelshuizen werd gedurende zes jaar uitgevoerd door Projecten LTO Noord, DLV Plant en partners uit het bedrijfsleven. Na twee edities van drie jaar, ligt de organisatie in deze nieuwe fase nu geheel in…
Lees meer

Start pilot Expertisecentrum Energiebesparing

Op woensdag 16 maart 2016 werd een intentieverklaring voor een ‘Pilot Expertisecentrum Energiebesparing’ ondertekend. Een aantal van onze collega-projectleiders die uitvoering geven aan het Programma Klimaat en Energie zijn nauw bij deze pilot betrokken. De intentieverklaring werd ondertekend door Eric Douma namens LTO Noord, Margreet van Gastel namens Ministerie van Economische Zaken en Pieter Jan…
Lees meer

Goud van oud Grasland

Collega Bianca Domhof was betrokken bij het project Goud van oud Grasland. In dit project werd een proef uitgevoerd op twintig percelen grasland op klei. Hieruit blijkt dat oud grasland significant beter scoort dan jong grasland als het gaat om de kwaliteit van de bodem: organischstofgehalte, bodemchemie, bodemstructuur en waterhuishouding. De resultaten van deze proef…
Lees meer