Category Archives: Nieuws

Evaluatie van pilot hergebruik spuiwater in fruitteelt

De Utrechtse fruittelers Wim van Wijk en Kees van Dijk pasten de afgelopen periode spuiwater toe op hun fruitbomen. De ontheffing op het gebruik van deze meststof  liep tot en met eind januari en werd door Projecten LTO Noord geregeld. De ervaringen met het gebruik van spuiwater als meststof worden nu geëvalueerd. De fruittelers zijn…
Lees meer

Snel hulp bieden is essentieel

Projectleider Fleur Bartels is coördinator van het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren dat al 20 jaar bestaat. Volgens Bartels is verminderde zorg voor dieren vaak het gevolg is van een ingrijpende gebeurtenis en lang niet iets wat moedwillig gebeurt. Met het Vertrouwensloket wordt zowel dier als boer een helpende hand toegestoken. Het loket werkt daarvoor samen met…
Lees meer

Boerenwerkgroep Dennenkamp met Harrie Vreman

Collega Harrie Vreman is betrokken als begeleider van een werkgroep bestaande uit boeren die (mogelijk) schade zullen ondervinden van het nieuwe waterwingebied in Dennenkamp (gemeente Wierden). Nieuwe Oogst schreef onlangs over deze boerenwerkgroep. Op de locatie Dennenkamp van drinkwaterbedrijf Vitens wordt vanaf 2019 maximaal 800.000 kuub drinkwater per jaar opgepompt, wat gevolgen heeft voor de…
Lees meer

Vijf vragen aan… Ilona Baan

Wat vind je het mooiste aspect aan je werk als projectleider bij Projecten LTO Noord? Ik vind het bijzonder dat je met heel veel mensen samenwerkt: agrarische ondernemers natuurlijk, maar ook mensen van gemeenten, waterschappen en andere sectorpartijen. Je bouwt een breed netwerk op en probeert gezamenlijk iets goeds te doen voor de agrarische sector.…
Lees meer