Category Archives: Nieuws

Voordelen Schoon Erf, Schoon Water

In Groningen (in het werkgebied van waterschap Noorderzijlvest kunnen melkveehouders en akkerbouwers en loonwerkers gebruik maken van de voordelen van het project Schoon Erf, Schoon Water. Wat kun je doen om erfafspoeling te voorkomen en hoeveel kost dat? Projectleider Tjeerd Hoekstra en deelnemers vertellen over het project en de aanpak in onderstaand filmpje.
Lees meer

VragenVuur: Hightech voor biodiversiteit

Het idee is simpel: door gebruikmaking van moderne technieken meer productie realiseren op minder grond, waardoor meer oppervlakte overblijft voor biodiversiteit. Projectleider Cathy van Dijk werkt in het project Hightech voor biodiversiteit nauw samen met WUR-onderzoeker Gerard Migchels om dit papieren plan uitvoerbaar te maken voor de melkveehouderij. Cathy van Dijk: Melkveehouders staan soms sceptisch…
Lees meer

Boerenerf moet ‘Place to bee’ worden

In het project ‘Het boerenerf: the place to bee’ laten boeren en tuinders zien dat je met beperkte middelen veel kunt doen om je erf bijvriendelijker te maken. ‘Ik wil graag laten zien dat ook gangbare boeren veel kunnen doen aan het bevorderen van biodiversiteit’, zegt deelnemer Toos van Soest. Saskia Scheer zet als landelijke…
Lees meer

Investeren in waterbeheersing

Investeren in waterbeheersing is investeren voor de lange termijn, terwijl het rendement zich niet eenvoudig laat meten. Projectleider Edwin Haasjes van LTO Noord Projecten is daarom blij met het programma ‘Zoetwatervoorziening Oost-Nederland’ (ZON). In dit programma krijgen boeren die maatregelen nemen tegen verdroging, een financiële tegemoetkoming. ‘Investeren in droogtebestrijding wordt zo laagdrempelig’, zegt Haasjes. ‘Opbrengstschade…
Lees meer