Category Archives: Nieuws

Bodemproject verdichting in Friesland van start

Projectleider Dirk Johan Feenstra is gestart met het project Bodemverdichting Fryslan. De noodzaak is voor Feenstra duidelijk: "Waar de grond verdicht is, is geen plaats voor zuurstof en water. Je ziet de opbrengst op verdichte percelen teruglopen. Het gebruik van grote machines werkt verdichting in de hand. Bewerking van de grond onder juiste omstandigheden is…
Lees meer

Aandacht voor VKA in NRC

Landbouwminister Carola Schouten wil meer kringlooplandbouw en gaf aan dat Vruchtbare Kringloop Achterhoek het goede voorbeeld geeft. VKA-boer Toon Hulshof experimenteert mede door ons project al met nieuwe landbouwmethodes. Projectleiders Ilona Baan en Michaela van Leeuwen ondersteunen VKA in de uitvoering en communicatie. Toon Hulshof experimenteert sinds een aantal jaar met nieuwe landbouwmethodes. Samen met…
Lees meer

Zelf meten erfafspoeling

In projecten van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer bieden we agrariërs handvatten en kennis om te werken aan een gezondere bodem en betere waterkwaliteit. Bewustwording is een belangrijk onderdeel, zoals onderstaand artikel uit Nieuwe Oogst laat zien. Veehouder Henk Dekker uit Putten heeft veel opgestoken van zijn deelname aan het project 'Zelf meten erfafspoeling'. Hij concludeert dat…
Lees meer

Veel positieve reacties op Pig-Up Power

Collega Fleur Bartels bedacht een jaar geleden de Pig-Up Power. Met steun van Loohuis en LTO Noord Fondsen werkte Fleur aan een prototype die ze afgelopen maand Tijdens Het Beste Idee Van Varkensland 2019 presenteerde aan aanwezige varkenshouders, dierenartsen en andere belangstellenden uit de varkenshouderij. Fleur, de Pig-Up Power, wat was dat ook alweer? "De…
Lees meer