Category Archives: Nieuws

Ondersteuning agrariërs tijdens crisis

Onze projectleiders leveren dagelijks een bijdrage aan het versterken van de positie van agrarische werkgevers en in het bijzonder LTO-leden, zeker ook nu tijdens de coronacrisis. Het virus heeft voor boeren en tuinders niet alleen bedrijfsmatige en financiële gevolgen, maar kan ook binnen de privé-situatie of op mentaal vlak gevolgen hebben. Taskforce Arbeid De Werkgeverslijn…
Lees meer

VragenVuur: Tjeerd Hoekstra met Ibo Vaatstra

Niet met een vermanende vinger het erf van agrariërs op, maar met advies en ondersteuning. De aanpak van waterschap Noorderzijlvest (Groningen) in samenwerking met LTO Noord in het project Schoon Erf, Schoon Water spreekt waterschapstoezichthouder Ibo Vaatstra aan. Hij gaat in gesprek met projectleider Tjeerd Hoekstra over de bijzondere aanpak. Tjeerd Hoekstra: “Je bent toezichthouder…
Lees meer

Boerenexperimenten om bodemverdichting tegen te gaan

Zuinig zijn op de bodem lijkt soms te wringen met grootschalig werken. Dat zegt projectleider Dirk Johan Feenstra. Met het project Bodemverdichting Groningen wil hij het gesprek over bodemverdichting tussen boer en loonwerker op gang brengen. Aanleiding voor het project Bodemverdichting is onderzoek van Aequator Groen & Ruimte en Hogeschool Van Hall Larenstein naar bodemverdichting…
Lees meer

Pig-Up-Power in gebruik genomen

In 2018 won projectleider Fleur Bartels met de Pig-Up-Power de wedstrijd Het Beste Idee van Varkensland. De wroetschijf waar varkens energie mee kunnen opwekken, is onlangs in gebruik genomen. De natuurlijke nieuwsgierigheid van een varken bracht Fleur Bartels van Projecten LTO Noord op het idee van Pig-Up-Power (PUP). Wroeten hoort bij het natuurlijk gedrag van…
Lees meer