Category Archives: Nieuws

Goede indruk van strokenteelt op mais

In het Friese project Demo Strokenteelt wordt mais telen met minimale grondbewerking onderzocht. Dit om de maisteelt op veengrond mogelijk te houden. Projectleider Dirk Johan Feenstra: "Tijdens demobijeenkomsten laten we loonwerkers en agrariërs de mogelijkheden van alternatieve maisteelt zien, zoals snijmais op strokenteelt. Dan heb je minimale grondbewerking nodig en voorkom je veenoxidatie en dus…
Lees meer

Boeren onderzoeken kansen in project Waterpark

Agrarische ondernemers rond de Kagerplassen zoeken onder leiding van projectleider Tamar de Jager naar mogelijkheden om het specifieke karakter van hun omgeving te benutten voor betere verdienmodellen. Ze trekken samen op in het project ‘Waterpark Zuid-Holland’. ‘Er is hier geen boer die zich alleen bezig houdt met agrarische activiteiten’, stelt Bert van Leeuwen uit Warmond.…
Lees meer

Startersboerderij wil starten in sector makkelijker maken

Steeds meer mensen van buiten de sector willen een eigen onderneming beginnen in de land- en tuinbouw. Dat is geen eenvoudige opgave. Projectleiders Ilona Baan en Juul Smeets houden zich in het project ‘Startersboerderij’ bezig met dit vraagstuk en wil de drempel naar ondernemerschap verlagen. Het project wil starten in de sector eenvoudiger maken. Vanuit…
Lees meer

Waterpark onderzoekt oplossingen verzilting

Met verschillende pilots onderzoeken we via het project Waterpark een oplossing voor de verziltingsproblemen in de landbouwpolders rondom Ouddorp. Samen met andere gebiedspartijen zoals het waterschap Hollandse Delta verkennen we hoe we het zoetwatertekort in het gebied kunnen oplossen. Nieuwe Oogst was aanwezig bij een bijeenkomst waar mogelijke oplossingen werden gedeeld. Tijdens de door Projecten…
Lees meer