Category Archives: Klimaat

‘Tijd om de klimaatoogkleppen af te zetten’

Collega Kees Kroes heeft een dringend advies aan ons allemaal: het is tijd om de klimaatoogkleppen af te zetten. “Het klonk zo logisch:  het klimaat verandert, de mens draagt hier in een zekere mate aan bij, dus de CO2-uitstoot moet omlaag. Parijs ondertekend, bijna iedereen blij. Totdat we ons realiseerden dat een energieomslag ons wel…
Lees meer

Kleine windmolen goede aanvulling op zonnepanelen

Projectleider duurzame energie Wouter Veefkind merkt animo voor kleine windmolens onder boeren in Utrecht. De provincie staat windmolens tot 20 meter ashoogte toe, maar gemeenten moeten het wel opnemen in hun bestemmingsplan. Veefkind is onder andere betrokken bij het project energieneutrale melkveehouderij Utrecht. Kleine windmolens, met een ashoogte tot 20 meter, passen goed in het…
Lees meer

Regionale aanpak zonne-energie Zuid-Holland

Met een gebiedsgerichte aanpak stimuleert LTO Noord agrariërs in Zuid-Holland te kiezen voor zonnepanelen op hun daken. Het draagt bij aan de energietransitie zonder dat daarvoor landbouwgrond opgeofferd wordt. In nauwe samenwerking met diverse partijen werkt projectleider duurzame energie, Wouter Veefkind aan dit project. “Zonnepanelen zijn een aantrekkelijke investering voor agrarische ondernemers. Door onze kennis…
Lees meer

PPS Landbouw en energie bekijkt regionale oplossingen elektriciteitsnet

De Nederlandse ambitie is 100% duurzame energieverbruik in 2050. En het liefst met zoveel mogelijk decentrale energieopwekking. De agrarische sector is hierin een cruciale partij. Zij heeft namelijk de ruimte om hernieuwbare energie in voldoende omvang te produceren. De grootste uitdaging hierbij is het lokaal afstemmen van de productie van duurzame energie op de vraag…
Lees meer