Category Archives: Klimaat en energie

U als agrarisch ondernemer helpen beter te produceren met minder energie, minder grondstoffen en minder emissies. Projecten LTO Noord helpt u verder met projecten op het gebied van klimaat en energie.

In juni 2008 tekende LTO Nederland het ‘Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren’. Hiermee heeft de sector zich verbonden aan de doelstellingen om minder broeikasgassen uit te stoten, energie te besparen en duurzame energie te produceren.

We geven hier voor LTO Noord invulling door het initieren van programma ‘Klimaat en Energie’, dat loopt van 2015 tot en met 2017. Daarmee helpen we u  om stappen te maken richting een energieneutrale bedrijfsvoering, rekening houdend met het klimaat en het bedrijfseconomisch perspectief. Dit doen we door te faciliteren en kennis met u te delen.

PPS Landbouw en energie bekijkt regionale oplossingen elektriciteitsnet

De Nederlandse ambitie is 100% duurzame energieverbruik in 2050. En het liefst met zoveel mogelijk decentrale energieopwekking. De agrarische sector is hierin een cruciale partij. Zij heeft namelijk de ruimte om hernieuwbare energie in voldoende omvang te produceren. De grootste uitdaging hierbij is het lokaal afstemmen van de productie van duurzame energie op de vraag…
Lees meer

Vijf vragen aan… Ilona Baan

Wat vind je het mooiste aspect aan je werk als projectleider bij Projecten LTO Noord? Ik vind het bijzonder dat je met heel veel mensen samenwerkt: agrarische ondernemers natuurlijk, maar ook mensen van gemeenten, waterschappen en andere sectorpartijen. Je bouwt een breed netwerk op en probeert gezamenlijk iets goeds te doen voor de agrarische sector.…
Lees meer

Deelnemen aan het project ‘Elektrificatie op het boerenerf’

Wilt u meer inzicht in de mogelijkheden van direct gebruik van zonne- of windstroom op uw melkveebedrijf en maakt u gebruik van een of meer elektrificatietechnieken? Dan is deelname aan dit project voor u interessant. Wekt u op uw bedrijf zonne- of windstroom op en werkt u met een of meer van de onderstaande technieken? Dan vertellen we u…
Lees meer

“Energie besparen loont bij ons en bij iedereen!”

Het melkveebedrijf van Jan en Lisanne Oskam is één van de drie deelnemers aan het project Voorbeeldbedrijven Energieneutrale Melkveehouderij in Utrecht. ‘Wat hier kan op dit bedrijf, kan overal in de melkveehouderij en in alle bedrijfstakken’, zegt Jan Oskam. Zeven jaar geleden besloot de familie Oskam een nieuwe, welzijnsvriendelijke stal met twee melkrobots te bouwen…
Lees meer