Category Archives: Klimaat en energie

U als agrarisch ondernemer helpen beter te produceren met minder energie, minder grondstoffen en minder emissies. Projecten LTO Noord helpt u verder met projecten op het gebied van klimaat en energie.

In juni 2008 tekende LTO Nederland het ‘Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren’. Hiermee heeft de sector zich verbonden aan de doelstellingen om minder broeikasgassen uit te stoten, energie te besparen en duurzame energie te produceren.

We geven hier voor LTO Noord invulling door het initieren van programma ‘Klimaat en Energie’, dat loopt van 2015 tot en met 2017. Daarmee helpen we u  om stappen te maken richting een energieneutrale bedrijfsvoering, rekening houdend met het klimaat en het bedrijfseconomisch perspectief. Dit doen we door te faciliteren en kennis met u te delen.

Bij slimme inzet van zonnepanelen levert ‘Smart Farmer Grid’ win-win situatie op

In en om het Groningse Zuidhorn zijn voor het project ‘Smart Farmer Grid’ twee deelnetwerken van het elektriciteitsnet gedurende een jaar lang gedetailleerd gemeten op kwaliteit (Power Quality) van de stroomvoorziening, afnameprofielen en opwekkingprofielen. Het doel van het onderzoek was het beoordelen van de Power Quality van het elektriciteitsnet in een landelijk gebied, waarin met…
Lees meer

Werving Proef op de Som van start

Volgende maand begint Proef op de Som. Als vervolg op Proeftuin Natura 2000, worden de maatregelen om op het eigen bedrijf de emissie van ammoniak te drukken van concrete handvatten voorzien. Melkveehouders uit het hele land kunnen meedoen. ,,Het verminderen van de ammoniakemissie met praktische maatregelen is goed mogelijk”, zegt melkveehouder Rudie Freriks in Luttenberg.…
Lees meer

Veel ontwikkelingen binnen Programma Klimaat en Energie

Het Programma Klimaat en Energie coördineert de activiteiten van LTO Noord op het gebied van klimaat en energie. Auke Jan Veenstra is programmamanager en naast hem zijn meerdere collega’s van Projecten LTO Noord betrokken. Zij informeren en faciliteren leden om te komen tot een energieneutrale bedrijfsvoering tegen een zo laag mogelijke kostprijs. Het Programma Klimaat…
Lees meer