Category Archives: Klimaat en energie

U als agrarisch ondernemer helpen beter te produceren met minder energie, minder grondstoffen en minder emissies. Projecten LTO Noord helpt u verder met projecten op het gebied van klimaat en energie.

In juni 2008 tekende LTO Nederland het ‘Convenant Schone en Zuinige Agrosectoren’. Hiermee heeft de sector zich verbonden aan de doelstellingen om minder broeikasgassen uit te stoten, energie te besparen en duurzame energie te produceren.

We geven hier voor LTO Noord invulling door het initieren van programma ‘Klimaat en Energie’, dat loopt van 2015 tot en met 2017. Daarmee helpen we u  om stappen te maken richting een energieneutrale bedrijfsvoering, rekening houdend met het klimaat en het bedrijfseconomisch perspectief. Dit doen we door te faciliteren en kennis met u te delen.

Veel positieve reacties op Pig-Up Power

Collega Fleur Bartels bedacht een jaar geleden de Pig-Up Power. Met steun van Loohuis en LTO Noord Fondsen werkte Fleur aan een prototype die ze afgelopen maand Tijdens Het Beste Idee Van Varkensland 2019 presenteerde aan aanwezige varkenshouders, dierenartsen en andere belangstellenden uit de varkenshouderij. Fleur, de Pig-Up Power, wat was dat ook alweer? "De…
Lees meer

Onafhankelijk energieadvies cruciaal blijkt uit pilot Smart Farmer Grid

Samen met netbeheerder Enexis, LTO, adviesbureau L'orel Consultancy, Rijksuniversiteit Groningen werkte projectleider Wouter Veefkind aan de pilot Smart Farmer Grid. Een project waarbij antwoord werd gezocht op de vraag 'hoe elektriciteitsvraag- en aanbod in het agrarische gebied optimaal op elkaar worden afgestemd'. Onlangs werd het onderzoeksrapport gepubliceerd. Hieronder een korte samenvatting. Onafhankelijk advies bespaart kosten…
Lees meer

Kleine windmolen goede aanvulling op zonnepanelen

Projectleider duurzame energie Wouter Veefkind merkt animo voor kleine windmolens onder boeren in Utrecht. De provincie staat windmolens tot 20 meter ashoogte toe, maar gemeenten moeten het wel opnemen in hun bestemmingsplan. Veefkind is onder andere betrokken bij het project energieneutrale melkveehouderij Utrecht. Kleine windmolens, met een ashoogte tot 20 meter, passen goed in het…
Lees meer

Regionale aanpak zonne-energie Zuid-Holland

Met een gebiedsgerichte aanpak stimuleert LTO Noord agrariërs in Zuid-Holland te kiezen voor zonnepanelen op hun daken. Het draagt bij aan de energietransitie zonder dat daarvoor landbouwgrond opgeofferd wordt. In nauwe samenwerking met diverse partijen werkt projectleider duurzame energie, Wouter Veefkind aan dit project. “Zonnepanelen zijn een aantrekkelijke investering voor agrarische ondernemers. Door onze kennis…
Lees meer