Category Archives: Gebied & inrichting

 

Boeren aan zet in Baakse Beek

Projecten LTO Noord ondersteunt het DAW-project Brongebied Baakse Beek / kalveruilproject N18 Groenlo-Zuid Lichtenvoorde. Collega's  Titia Bouman  en Mirjam Schreuders verzorgen de communicatie terwijl projectleider Cor Udding de kavelruil begeleidt. Door het kavelruilproject te combineren met het DAW-project worden tijdens de keukengesprekken in een keer alle wensen van de boeren geïnventariseerd. OOST-ACHTERHOEK - Drie gebiedscoördinatoren gaan…
Lees meer

10 jaar Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO)

Het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel bestaat 10 jaar! Het CKO organiseert vrijwillige planmatige kavelruilen in Overijssel om zo te zorgen voor landbouwstructuurverbetering in Overijssel. In CKO werken LTO Noord en Kadaster samen met de provincie Overijssel. In de uitvoering spelen Kadaster en Projecten LTO Noord een belangrijke rol. Projectleiders werken daarbij als kavelruilbegeleider maar ook als…
Lees meer

Minister Schouten vs. Projecten LTO Noord

Hoe de visie van landbouwminister Carola Schouten er in de praktijk uit ziet? Kijk naar Projecten LTO Noord! Heel agrarisch Nederland keek uit naar de visie van landbouwminister Carola Schouten. Ook bij Projecten LTO Noord zijn wij blij met de stip aan de horizon die door haar is gezet. Bij het lezen van ‘Landbouw, natuur…
Lees meer

Melkveehouders meten zelf effect van erfafspoeling in unieke pilot

Met een speciaal lakmoespapiertje meten twintig melkveehouders in de pilot ‘Metingen Erfafspoeling’ de effecten van erfafspoeling op hun eigen bedrijf. Collega Dirk Johan Feenstra is als uitvoerend projectleider betrokken bij deze pilot. ‘We willen dat boeren zelf aan de slag gaan met hun erfafspoeling. Met het lakmoespapiertje meet de boer eenvoudig de emissies op zijn…
Lees meer