Category Archives: Bodem & kringlopen

 

Focus op gezonde bodem

Leer je bodem beter begrijpen, dat is het doel van het project Bodem APK dat projectleider Gerhard Noordhof leidt. "De combinatie van kennis opdoen in groepsverband en op individueel niveau is heel waardevol." ‘We boeren hier grotendeels op veen en op klei-op-veengrond. Er is de laatste jaren veel te doen over deze grondsoorten. Ze praten…
Lees meer

Excursie Natuurlijk Kapitaal

Natuurinclusief boeren en biodiversiteit zijn termen die we steeds vaker horen, maar wat houdt het precies in? Projectleider Ankie de Jong biedt boeren in Overijssel met het project Natuurlijk Kapitaal kennis en inspiratie over een natuurinclusieve bedrijfsvoering. Medio december was er een excursie. Een dertigtal boeren uit Overijssel, met interesse voor een meer natuurinclusieve bedrijfsvoering,…
Lees meer

Groningen kiest voor doorstart Vruchtbare Kringloop

Het project Vruchtbare Kringloop krijgt een tweejarig vervolg in de provincie Groningen. Niet vreemd, want kringlooplandbouw is de toekomst. Dankzij een POP-subsidie, krijgen - na een pilotjaar in 2017 - 100 melkveehouders opnieuw de gelegenheid kennis en ervaring op te doen met kringlooplandbouw. Projecten LTO Noord leidt dit project en is ook verantwoordelijk voor de…
Lees meer

Limburgse hazelaars verbeteren waterkwaliteit in Gelderland

Projectleider Ton Baltissen begeleidde de verhuizing van 130 notenbomen van Limburg naar Gelderland voor het DAW-project Bufferstroken 2.0. 46 bomen kwamen terecht bij projectleider en melkveehoudster Michaela van Leeuwen. Op maandag 1 juli of dinsdag 2 juli kunnen belangstellenden kijken bij de pas aangelegde bufferstroken. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) wil de kwaliteit van oppervlakte-…
Lees meer