Category Archives: Bodem & kringlopen

 

Groningen kiest voor doorstart Vruchtbare Kringloop

Het project Vruchtbare Kringloop krijgt een tweejarig vervolg in de provincie Groningen. Niet vreemd, want kringlooplandbouw is de toekomst. Dankzij een POP-subsidie, krijgen - na een pilotjaar in 2017 - 100 melkveehouders opnieuw de gelegenheid kennis en ervaring op te doen met kringlooplandbouw. Projecten LTO Noord leidt dit project en is ook verantwoordelijk voor de…
Lees meer

Limburgse hazelaars verbeteren waterkwaliteit in Gelderland

Projectleider Ton Baltissen begeleidde de verhuizing van 130 notenbomen van Limburg naar Gelderland voor het DAW-project Bufferstroken 2.0. 46 bomen kwamen terecht bij projectleider en melkveehoudster Michaela van Leeuwen. Op maandag 1 juli of dinsdag 2 juli kunnen belangstellenden kijken bij de pas aangelegde bufferstroken. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) wil de kwaliteit van oppervlakte-…
Lees meer

Veel kennis door DAW-project Zelf meten Erfafspoeling

Projectleider Dirk Johan Feenstra heeft onlangs het DAW-project Zelf meten Erfafspoeling afgesloten. Agrarisch ondernemers maten gedurende het project in 2018 zelf de erfafspoeling op hun erf. In Nieuwe Oogst gaf Dirk Johan aan dat de bewustwording onder deelnemende boeren over erfafspoeling is gegroeid. "Dat laat het verhaal van Henk Dekker zien. Hij investeerde in een…
Lees meer

Resultaten DAW over 2018

Meerdere projectleiders communicatie schreven mee en werkten aan het jaarverslag 2018 van het project Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Behalve dat het een mooi overzicht is geworden, zijn we ook trots op wat DAW in 2018 heeft bereikt, want ook daar hebben we aan meegewerkt: met 357 projecten over het hele land is DAW flink gegroeid ten…
Lees meer