Category Archives: Blog

Eveliens VragenVuur: de droogte onder vuur, hoe blussen we die brand?

Welke acties kunnen tuinders en boeren ondernemen tegen de droogte? Evelien Kloosterboer legt deze vraag voor aan Geert de Groot, programmamanager Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Dit is het eerste deel uit haar vernieuwde column VragenVuur, waarin ze actuele thema’s bespreekt met mensen uit het netwerk van onze organisatie. Evelien: Het jaar 2018 was het jaar van…
Lees meer

Column Evelien Kloosterboer: ‘belang en resultaat laten zien’

Projecten dragen bij aan de belangenbehartiging. Sterker nog: ze brengen vaak de behaalde resultaten van de lobby in de praktijk of ze geven inhoud en vorm aan bestaand beleid. Denk aan schonere erven en daarmee een positief resultaat op het oppervlaktewater. Spuiwater in de glastuinbouw opnieuw gebruiken. Een inrichtingsplan voor een gebied. Energie opwekken op…
Lees meer

Goede voornemens

Het jaar 2019 is voor onze organisatie goed van start gegaan. Een nieuw jaar met nieuwe kansen en voornemens. En het mooie is, die goede voornemens zijn in de eerste maand nog niet gestrand. Nog steviger samenwerken met LTO Noord en LTO Nederland in het belang van de agrarische sector en de leden, dat is…
Lees meer

Meters maken met integrale aanpak milieuvraagstukken

Het einde van het jaar nadert nu snel. Als ik terug kijk op 2018 dan kan ik met trots zeggen dat het een jaar van groei en positieve dynamiek was. We mochten met elkaar werken aan 153 projecten voor 49 verschillende opdrachtgevers. We begroetten een aantal nieuwe collega’s. Jonge, talentvolle collega’s die nieuwe inzichten met…
Lees meer