Businesscase landgoedmerk Landgoed Vilsteren

Projecten LTO Noord is al langer betrokken bij Het Landgoed Vilsteren, bij Ommen. In 2013 is gestart met het project merkontwikkeling ‘Landgoed Vilsteren’. Gezamenlijk met pachters en landgoed is een haalbaarheidsverkenning gedaan naar het merk en hebben pachters zich verdiept in mogelijke producten. Er is veel aandacht geweest voor het proces van merkontwikkeling en rol van pachters en landgoed. Eind 2014 startte project 2 waarin 5 pachters verder productontwikkeling doen en het landgoedmerk verder vorm krijgt. Businesscases worden uitgewerkt en het is de bedoeling dat de pachters samen activiteiten opzetten ter promotie en afzet van hun producten en dat het merk ‘Landgoed Vilsteren’ verder ontwikkeld wordt. In opdracht van het Landgoed is Projecten LTO Noord betrokken bij de uitvoering van het project.

Neem contact op met Hanneke Meester voor meer informatie