Burger wordt boer mede dankzij Startersboerderij

Burgers in het zadel helpen op een agrarisch bedrijf. Dat is het doel van het concept Startersboerderij. Terwijl diverse agrariërs zonder opvolger zitten, zijn er steeds meer burgers met belangstelling voor het boerenvak. Het is niet makkelijk om te starten als jonge boer zonder boerderij. Zowel financieel als vakinhoudelijk beginnen burgers zonder agrarische opleiding met een achterstand. Collega Michaela van Leeuwen bedacht het concept.

Leegstand tegengaan

Overname van agrarische bedrijven is van maatschappelijk belang. Daarom ondersteunt de provincie het concept Startersboerderij. ‘We willen leegstand van bedrijfsgebouwen tegengaan en zien graag economische ontwikkeling’, zegt Bart van Moorsel van de provincie. ‘Starters zorgen voor een impuls in het innovatievermogen van de agrarische sector. Door hun (vaak) jonge leeftijd, ondernemerschap, enthousiasme en (niet-agrarische) achtergrond inspireren zij anderen met hun nieuwe bedrijfsvormen, verdienmodellen, financieringsvormen en samenwerkingsverbanden.’

LTO pakt ook handschoen op

Michaela van Leeuwen van Projecten LTO Noord bedacht het concept. Als aanvulling op Boer zoekt Boer van het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) en het platform Toekomstboeren. ‘We willen vanuit LTO nu ook deze handschoen oppakken, omdat we ons het belang ervan meer realiseren. Enerzijds is het van belang om de nieuwe boeren, potentieel dus nieuwe leden, aan ons te binden. Anderzijds om bestaande leden die willen stoppen te faciliteren.’

Burgers kunnen ook boer worden

Zelf is ze zuivelmaakster in de dop. ‘Ik heb een agrarische opleiding gevolgd en ben getrouwd met een boer. Maar het is evengoed een uitdaging om te starten. Het gaat gepaard met veel overtuigen en een grote investering. Ja, ik weet wel hoe ik de markt moet opzoeken. En nee, ik vind het niet erg om 20 jaar hard te werken. Boeren denken vaak dat burgers het niet kunnen, maar het heeft meer met ondernemerschap te maken denk ik. En dat vind je zowel bij burgers als bij boeren.’

Starten zonder geërfde boerderij lastig

Michaela denkt niet dat passie en vakmanschap erfelijk bepaald zijn. ‘Er zit net zoveel verschil tussen boerenkinderen als tussen kinderen van boeren en niet-boeren.’ Wat voor burgerkinderen echter vaak een lastige stap is, is dat er geen erfenis meekomt. Daar gaat het project Startersboeren in meehelpen door gesprekken met banken en beleggers in combinatie met coaches uit de sector. ‘We kunnen niet zomaar leningen verstrekken. Maar we kunnen wel het vertrouwen vergroten waardoor banken eerder mee doen. Een constructie die soms een oplossing biedt is als de opvolger eerst een paar jaar in maatschap meewerkt en zo kapitaal opbouwt.’

Kennis opdoen en verspreiden

Startersboeren zal zowel bestaande boeren aan opvolgers koppelen, als een traject ontwikkelen om deze overgang succesvol te laten zijn. Zoals aandacht voor organisatie en financieringsvorm en agrarische vakkennis, bijvoorbeeld door excursies en/of stages naar agrarische bedrijven. ‘Ook willen we kennis opdoen en verspreiden over starters op de boerderij. Die kennis is er nog weinig bij banken en adviseurs.’

Natuurinclusieve landbouw

De provincie ziet kansen voor natuurinclusieve landbouw, die bijdraagt aan biodiversiteit en het betrekken van burgers bij een bedrijf. Van Leeuwen denkt dat iedere bedrijfsvorm voor starters mogelijk is. ‘Het maakt ons niet uit of het gaat om een biologisch melkveebedrijf of intensieve pluimveehouder.’ Wel tipt ze starters: ‘bouw een notengaard, dat is goed voor je pensioen.’

Meer info?

Wil je meer informatie over de Startersboerderij, mail dan naar mavleeuwen@projectenltonoord.nl

Bron: Provincie Gelderland

No Comments Yet.

Leave a comment