‘Burger bij projecten betrekken’

Goed dat boeren verbinding zoeken met de maatschappij. Met initiatieven zoals Boerderijeducatie en Boert Bewust laten ze burgers kennis maken met het boerenbedrijf, vindt projectleider Tjeerd Hoekstra. Maar: hij vindt dat boer-burgerverbinding niet alleen voorbehouden is aan specifieke programma’s. “Ik wil het betrekken in mijn eigen projecten”.

“Sinds de jaren vijftig is het grootste deel van de landbouwbedrijven verdwenen in Nederland. Kende vroeger iedereen wel een boer in zijn of haar omgeving, tegenwoordig is dat vaker niet dan wel. Onbekend maakt onbemind, ik merk dat de toon richting de boer verhardt. Willen we meer begrip en draagvlak voor de agrarische sector dan moeten we dus gerichter de burger betrekken. Daar zie ik ook een taak voor mijzelf als projectleider weggelegd.”

Communiceer in ieder project

“In projecten zoek ik bewust contact met de gemeenschap. Neem bijvoorbeeld Schoon Erf, Schoon Water in Drenthe, een project waar ik bij betrokken ben. Tijdens de aftrapbijeenkomst nodigden we RTV Drenthe uit zodat de boer kon uitleggen wat hij doet in dit project en op welke manier dit bijdraagt aan het klimaat. En ook wat voor extra inzet dit van de hem vraagt.

Bij De Lelystadse Boer ben ik betrokken als ketenmanager. Ook hierin nemen we verbinding met de maatschappij mee, zo organiseerde deze stichting recent een Oogstdag. Omwonenden mochten hun eigen voedsel van het land halen! Dat is nog ‘s ontdekken waar voedsel vandaan komt en wie het produceert.”

Het eerlijke verhaal

“Door in ieder project de burger mee te laten kijken, toon je de vele activiteiten waarmee de boer bezig is. Door het hele en eerlijke verhaal van de agrariër van nu te vertellen, krijg je respect voor zijn harde werken, of je het nu eens bent met zijn bedrijfsvoering of niet. Wetende hoeveel inzet de boer pleegt, kijkt de burger dan vanzelf met een andere blik naar het hoogwaardig en veilige geproduceerde voedsel wat op zijn of haar bord ligt. Ik hoop dat de projecten waar ik aan werk, daar de komende tijd aan bij gaan dragen!”

No Comments Yet.

Leave a comment