Bufferstroken 2.0 genomineerd voor Gelderse prijs

Eind 2020 reikt provincie Gelderland voor de achtste maal de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit uit. Ditmaal met het thema: Brede blik op ruimte. Het project Bufferstroken 2.0 dat projectleider Michaela van Leeuwen in samenwerking met CropEye heeft uitgevoerd is genomineerd voor de prijs.

Bufferstroken 2.0 zijn stroken langs watergangen bestaande uit slimme aanplantsystemen van notenbomen en - struiken en verminderen zo emissie naar oppervlaktewater. Bufferstroken 2.0 levert een neveninkomst op voor de ondernemer en draagt bij aan CO2 vastlegging, klimaatadaptie en eiwittransitie. De bufferstroken 2.0 zijn op drie Gelderse bedrijven uitgeprobeerd, namelijk Brummen (melkveehouderij), Eefde (akkerbouw) en Barchem (vee bedrijf).

Een onafhankelijke jury zal, onder leiding van Jan Terlouw – voormalig Commissaris van de Koningin in Gelderland en ook voorzitter geweest van de eerdere zeven edities van de Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit – de winnaar bepalen en in december de winnaar bekendmaken. De prijs bestaat uit € 10.000, -, aan de winnende partij uit te reiken en te besteden aan het betreffende project.

Naast de juryprijs reiken we een publieksprijs uit, eveneens € 10.000, -. Deze publieksprijs zal vanaf begin september 2020 via het digitaal platform Sprekend Gelderland worden georganiseerd.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de nominatie en andere genomineerden op deze website. Projectleider Michaela van Leeuwen heeft meer informatie over het project Bufferstroken 2.0. Bel naar 088 888 6677 of mail naar mavleeuwen@projectenltonoord.nl.

No Comments Yet.

Leave a comment