Duurzaam bodembeheer in Noord Nederland

Duurzaam en productiever bodembeheer

Projecten LTO Noord heeft in de afgelopen tweeënhalf jaar invulling gegeven aan de rol “verbinder bodem” in Friesland, Groningen en Drenthe. Dit is gedaan in opdracht van genoemde Provincies en LTO Noord Fondsen. Hierdoor zijn partijen bij elkaar gebracht die samen willen werken aan het ondersteunen van de sector bij een beter, duurzaam bodembeheer maar ook productiever bodembeheer. In dat kader is door Peter Baltus van Projecten LTO Noord (met ondersteuning van partners) een visie ontwikkeld op bodembeheer en op welke wijze dat het beste kan gebeuren.

De bodem is de duurzame basis onder de grondgebonden agrarische sector en vaak ook de financiële basis van een individueel land- en tuinbouwbedrijf. Het is zaak om er zuinig op te
zijn, er duurzaam mee om te gaan. Duurzaam bodemgebruik helpt de agrariër én de maatschappij als het gaat om:
• Voldoende en veilig voedsel.
• Betere sponswerking van de bodem, zowel voor het opvangen van teveel water
(hoosbuien), als voor het vasthouden van water bij droogte.
• Vastleggen van CO2 in de organische stof in bodem om de klimaatverandering te beperken
• Behoud biodiversiteit, 30 procent van de biodiversiteit op aarde bevindt zich in de bodem.
• Efficiënte kringlopen van nutriënten en mineralen.

Lees hierover in deze brochure.

No Comments Yet.

Leave a comment