Boert Bewust breidt uit naar het noorden

Met de uitbreiding van Boert Bewust naar Noord-Nederland zetten nog meer boeren en tuinders zich in voor verbinding met de samenleving. Collega Juul Smeets is als uitvoerend projectleider verantwoordelijk voor streekontwikkeling en zal samen met LTO Noord regio Noord een pilot ontwikkelen in Groningen.

Ook in de provincies Friesland en Drenthe worden de mogelijkheden verkend voor het opzetten van een of meerdere streken Boert Bewust. Boert Bewust draait al in Overijssel, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant. In 2014 begonnen varkenshouders met het initiatief in de Gelderse Vallei. Er zijn acht streken actief met een kleine driehonderd deelnemende agrarische bedrijven.

Elkaar begrijpen

Voorzitter Lisanne Oskam van stichting Boert Bewust zegt dat er wekelijks bedrijven toetreden. Ze ziet mooie voorbeelden, zoals het bezoek van iemand van Animal Rights aan een intensieve veehouder.
‘Dat gebeurde op een heel respectvolle manier, zonder elkaar te veroordelen. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, het doel is om elkaar beter leren te begrijpen.’ Waar het enkele jaren terug vooral eenrichtingsverkeer was door de boer te laten vertellen, vindt de stichting het ook belangrijk dat de boer luistert naar de burger. ‘De wereld om ons heen verandert namelijk snel.’

Training communicatie

‘Boeren moeten hun verhaal positief blijven uitdragen. Ik vind het zorgelijk wat er nu allemaal over de sector wordt gezegd. De ondernemers krijgen overal de schuld van. Dat is hun grootste ergernis. We moeten echter niet wegkwijnen in het negatieve, maar positief blijven denken en de eigen sector promoten’, verklaart LTO Noord-bestuurder Brenda Timmerman.

Uit onderzoek blijkt dat een burger heel graag op het boerenerf is, maar dat boeren niet altijd het gesprek weten aan te gaan. Dat is de reden dat Boert Bewust communicatie- en social mediatrainingen aanbiedt. ‘Boeren zijn vaak te bescheiden. Ze mogen trotser zijn op wat ze doen. En dat mogen ze ook meer uitspreken naar de burgers’, zegt Timmerman.

Score

Wie deelneemt aan Boert Bewust krijgt een score voor de uitstraling van het bedrijf, het zorgvuldig omgaan met klimaat en energie, de gezondheid van dieren en de relatie met de maatschappij. ‘Het gaat om bovenwettelijke zaken’, stelt Oskam. ‘

De deelnemers doen al veel dingen waarvan ze niet altijd bewust zijn, bijvoorbeeld op het gebied van energie. Door deze punten te benoemen, geven we de ondernemers handvatten om hun verhaal te vertellen.’
Naast de boeren, worden stakeholders als natuurorganisaties, provincies, gemeenten en recreatiebedrijven er ook bij betrokken.

Meer informatie

Wie meer informatie wil over het project Boert Bewust kan terecht op de website http://www.boertbewust.nl of neem contact op met Juul Smeets via jsmeets@projectenltonoord.nl of door te bellen naar 088 888 6677.

No Comments Yet.

Leave a comment