‘Boert Bewust’ in beweging

Het enthousiasme over het concept ‘Boert Bewust’, dat drie jaar geleden begonnen is in de Gelderse Vallei, groeit. Verschillende streken zien ‘Boert Bewust’ als dé manier om boeren en samenleving (opnieuw) met elkaar te verbinden. Projecten LTO Noord is verantwoordelijk voor de projectleiding en helpt stichting Boert Bewust bij het uitrollen van het initiatief over de rest van Nederland.

Salland

Een goed voorbeeld is te zien in Salland. ‘Daar hebben vijftig ondernemers zich al aangemeld’, vertelt Frank Mandersloot. Hij is bestuurslid van stichting Boert Bewust en in het dagelijks leven agrarisch ondernemer. ‘’Boert Bewust’ is een streekgebonden bedrijfslabel dat deelnemende boeren gebruiken om te werken aan een nauwer contact tussen boer en burger’, legt hij uit.

QR-code scannen

Het bedrijfslabel zie je onder meer terug op het bord dat alle deelnemende boeren aan de weg hebben staan. ‘Op het bord staat een zogenoemde QR-code dat voorbijgangers kunnen scannen om meer informatie over dit bedrijf te krijgen,’ vertelt Lisanne Oskam, voorzitter van stichting Boert Bewust en melkveehouder in Leusden.

‘Elke boer heeft zijn eigen verhaal. Samen vertellen we het verhaal van de Nederlandse boeren en tuinders. Aan Boert Bewust kunnen agrarische ondernemers uit alle sectoren meedoen. Er is ruimte voor gangbare boeren, biologische boeren, grootschalige boeren en hobbyboeren.’

Certificeren

Deelname aan Boert Bewust is niet vrijblijvend. Deelnemers betalen een jaarlijkse bijdrage voor onder meer het bord aan de weg en de vermelding op de website. Ook laten ze zich certificeren op de onderdelen mest, energie, welzijn, diergezondheid en maatschappij. ‘Op de site van Boert Bewust kunnen bezoekers zo in één oogopslag zien hoe een bedrijf het doet.’

Social media

Proactief contact met de maatschappij is het belangrijkst. Zo werk je aan een betere relatie met je omgeving, meent Oskam. ‘ Dat kan door burgergesprekken, meewerkdagen, maar ook door te leren hoe je je verhaal goed kunt brengen op sociale media zoals Facebook. Daar vertellen we wat we doen als boer.’ Stichting Boert Bewust heeft een ambitieuze doelstelling. Het is de bedoeling dat er in 2020 zes tot tien gebieden zijn met een eigen Boert Bewust-label met in totaal 500 deelnemende agrarische bedrijven.

Projecten LTO Noord

Projecten LTO Noord is verantwoordelijk voor de projectleiding en helpt stichting Boert Bewust bij het uitrollen van het initiatief over de rest van Nederland. LTO Noord en LTO Noord Fondsen ondersteunen de ontwikkeling van Boert Bewust. ‘Belangrijk vinden we dat initiatiefnemers zelf bedenken wat er in hun gebied nodig is om te werken aan een betere verbinding tussen boer en maatschappij’, zegt projectleider Heidi Uenk. ‘Boert Bewust werkt het best als de energie en trekkracht om er iets van te maken uit het gebied zelf komt.’.

Waarom meedoen?

Wat is het individuele belang van agrarische ondernemers om mee te doen aan Boert Bewust? ‘Naast een algemeen belang om als agrarische ondernemers midden in de samenleving te staan, helpt Boert Bewust agrarische ondernemers om zich te ontwikkelen’, zegt Mandersloot. Via het project krijg je feedback van je buurman over hoe hij over je bedrijf denkt. Boert Bewust draagt dan ook bij het behouden van ontwikkelingsruimte van agrarische bedrijven.

No Comments Yet.

Leave a comment