Boerenwerkgroep Dennenkamp met Harrie Vreman

Collega Harrie Vreman is betrokken als begeleider van een werkgroep bestaande uit boeren die (mogelijk) schade zullen ondervinden van het nieuwe waterwingebied in Dennenkamp (gemeente Wierden). Nieuwe Oogst schreef onlangs over deze boerenwerkgroep. Op de locatie Dennenkamp van drinkwaterbedrijf Vitens wordt vanaf 2019 maximaal 800.000 kuub drinkwater per jaar opgepompt, wat gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering van de boeren.

Harrie: "Het is belangrijk dat de berekeningen en de inventarisaties van de onderzoeksgroep van de provincie getoetst worden aan de bevindingen in het veld. Dat doet de boerenwerkgroep. De werkgroep speelt daarnaast een cruciale rol in de communicatie richting betrokken boeren in het veld en omgekeerd."

 

No Comments Yet.

Leave a comment