Column Evelien Kloosterboer: ‘Boerenverstand’

Verse groenten, fruit, brood en vlees koop je bij de supermarkt. De gewoonste zaak van de wereld, althans in veel Europese landen. Wil je iets anders dan ga je naar een ‘speciaalzaak’ of gewoon de bakker, groenteboer of slager. Consumenten, en zeker diegenen die in het stedelijk gebied wonen, staan er bijna nooit bij stil dat ons voedsel in winkels door boeren en tuinders geproduceerd wordt.

Werken aan begrip

Boeren voelen zich vaak niet begrepen door politiek en burgers. Politici nemen besluiten zonder dat ze precies weten wat dit voor praktische gevolgen op het erf heeft. Burgers op hun beurt willen graag weten hoe hun voedsel geproduceerd wordt en stellen hoge eisen zonder dat ze precies weten wat er gebeurt op een veehouderij of tuinbouwbedrijf.

Gelukkig zien we binnen onze projectorganisatie steeds meer projecten die er juist op gericht zijn om boer en burger weer dichter bij elkaar te brengen. Of zorgen voor een dialoog over welke  gevolgen de gekozen oplossingen hebben voor ondernemer of omgeving. En welke kansen er liggen voor werkgelegenheid. Het zou goed zijn als politiek Den Haag daar ook wat meer bij stil zou staan.

Boerenverstand in Den Haag

Provincies en gemeenten zien gelukkig al steeds vaker dat boeren en burgers samen op moeten trekken, bijvoorbeeld in gebiedsprocessen waar het gaat om de inrichting van het platteland, de omgeving waar zowel boeren en burgers gebruik van maken. In Den Haag maken partijen zich op voor de kabinetsformatie. Ik hoop  dat het boerenverstand boven komt.  Ik steun dan ook van harte de Boerenverstand-actie van LTO Noord.

Aandacht voor ons ‘dagelijks brood’ en diegenen die dat voor ons verzorgen, is van groot belang voor onze gezondheid en voor het voortbestaan van een van de motoren van onze economie: de agrarische sector! Wees hier trots op!

Evelien Kloosterboer

No Comments Yet.

Leave a comment