Boeren werken aan een betere leefomgeving voor iedereen

In de meest recente blog van Projectleider Mirthe Post schreef zij dat boeren en tuinders vaak het idee hebben dat de gemiddelde Nederlander negatief oordeelt over de agrarische sector, maar dat dit helemaal niet het geval is. Burgers geven de sector in de laatste onderzoeken steevast een ruime voldoende.  Dat is mooi, maar toch heb ik het gevoel dat ze nog lang niet beseffen dat boeren ook meerwaarde hebben voor onze leefomgeving.  Als we die verhalen vaker en breder vertellen, dan krijgt de sector in een volgend onderzoek vast een nog mooier cijfer.

Boeren en tuinders doen meer

Iedereen weet dat boeren en tuinders zorgen voor ons voedsel. Dat niet alleen, zij doen meer. Zo werken zij bijvoorbeeld  hard aan een betere kwaliteit van water en bodem. Onze Vruchtbare Kringloopprojecten en projecten als Duursaam Glashelder zijn hier sprekende voorbeelden van. Al deze projecten vallen onder het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) of hebben hier een link mee. Een programma dat het verbeteren van de waterkwaliteit en –kwantiteit en van de bodem tot doel heeft. En dat draagt bij aan een betere leefomgeving voor alle inwoners van ons land en daarbuiten.

De resultaten spreken voor zich

Onlangs maakten twee Projectleiders van onze organisatie het DAW-jaarverslag over 2017.  Als je dit doorneemt, dan zie je mooie resultaten.  In een periode van krap vier jaar zijn er meer dan 250 projecten gestart. Allemaal projecten waarin boeren en tuinders samen met onder andere de waterschappen werken aan water en bodem. Daar kunnen we trots op zijn. Dat verhaal mag en moet verteld worden! Laat u verrassen, download het jaarverslag via www.agrarischwaterbeheer.nl. en lees het door. Dan realiseert u zich wat de agrarische sector betekent voor onze leefomgeving en hoe actief boeren en tuinders zijn!

Evelien Kloosterboer

 

No Comments Yet.

Leave a comment