Boeren onderzoeken kansen in project Waterpark

Agrarische ondernemers rond de Kagerplassen zoeken onder leiding van projectleider Tamar de Jager naar mogelijkheden om het specifieke karakter van hun omgeving te benutten voor betere verdienmodellen. Ze trekken samen op in het project ‘Waterpark Zuid-Holland’.

‘Er is hier geen boer die zich alleen bezig houdt met agrarische activiteiten’, stelt Bert van Leeuwen uit Warmond. ‘Bijna allemaal hebben ze een neventak gericht op recreatie, natuur en water zoals campings, boerderijwinkels, botenverhuur en agrarisch natuurbeheer.’

Nieuwe kansen voor agrariërs

De schapen- en rundveehouder verhuurt zelf appartementen, ligplaatsen voor boten en vergaderruimte. Ook is er een rustpunt voor wandelaars en fietsers op de boerderij. Van Leeuwen is deelnemer aan het project 'Waterpark Zuid-Holland’, opgezet door LTO Noord en Projecten LTO
Noord, met financiële steun van de provincie.

Het doel is het creëren van nieuwe kansen voor ondernemers in gebieden waar water een grote rol speelt. Vooralsnog spitst het project zich toe op twee regio’s: de Kop van Goeree en de Kagerplassen. ‘Rond de Kagerplassen mikken we samen, met de bijna twintig deelnemers, vooral op natuurinclusieve landbouw, korte ketens, verbreding en de verbinding tussen stad en platteland’, vertelt Tamar de Jager van Projecten LTO Noord en projectleider van ‘Waterpark Zuid-Holland’. ‘Dat ondernemers al volop bezig zijn met deze onderwerpen, betekent niet altijd dat alles op rolletjes loopt. Hoe hang ik de juiste prijskaartjes aan mijn activiteiten? is een vraag waarmee veel ondernemers bijvoorbeeld worstelen.

Zelf aan het roer

Tijdens bijeenkomsten in het afgelopen jaar concludeerden zij dat ze hun kans kunnen vergroten door het roer zelf in handen te nemen. Dus gezamenlijk een visie voor het hele gebied rond de Kagerplassen ontwikkelen’, vertelt De Jager. ‘Daar zijn we nu mee bezig. De centrale vraag daarbij is wat de boeren voor het gebied kunnen betekenen.’

‘De maatschappij heeft ons nodig’, vult Van Leeuwen aan. ‘Het is beter om dat niet over ons heen te laten komen, maar zelf een plan maken. Het belang hiervan neemt toe. Vooral omdat de nieuwe Omgevingswet, die vanaf 2021 geldt, veel ruimte biedt aan de initiatieven vanuit het gebied’,
zegt hij. ‘Boeren zijn de dragers van het landschap en daarmee de leefbaarheid van het gebied.

Dat de agrarische sector hier al jaren marginaliseert, is een zorgelijke ontwikkeling. Met dit project hopen we te bereiken dat de omgeving zuiniger wordt op de boeren die er nog zijn’,vertelt Van Leeuwen.

Bij bijeenkomsten van ‘Waterpark Zuid-Holland’ zitten vertegenwoordigers van gemeenten en waterschappen. De Jager: ‘We nemen hen vanaf het begin mee bij het maken van een gebiedsplan. Daarmee vergroten we de kans om de wensen van ondernemers vertaald te krijgen in aangepast
beleid.’

Meer informatie

Meer informatie over dit project? Neem dan contact op met Tamar de Jager via tdejager@projectenltonoord.nl of bel naar 088 888 6677.

No Comments Yet.

Leave a comment