Boeren en waterschappen werken aan schoon water

Schoon en voldoende zoet water is van groot belang voor de land- en tuinbouw. Boeren en tuinders kunnen hier zelf veel aan doen, bijvoorbeeld door het terugdringen van erfafspoeling. In Flevoland gaat een enthousiaste groep akkerbouwers hier samen met het Waterschap Zuiderzeeland mee aan de slag. Met het invullen van een “erfscan” krijgen ze inzicht in maatregelen die ze op het eigen erf kunnen treffen, zodat er minder gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komt.

Bij dat proces ondersteunt Projecten LTO Noord de samenwerkende partijen en de agrariërs graag. Ton Kraakman is vanuit Projecten LTO Noord aangesteld als DAW-coordinator voor Flevoland (en Noord-Holland) en vertelt in dit filmpje hoe het proces in zijn werk gaat, en wat zijn rol inhoudt. Ook onze samenwerkingspartners LTO Noord en Waterschap Zuiderzeeland komen aan het woord.

LTO Noord, de Provincie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland werken samen aan schoner water in Flevoland onder de noemer Actieplan Bodem & Water. Het doen van erfscans bij akkerbouwers is hier een onderdeel van. Het waterschap financiert tweehonderd van deze scans. Wilt u meer informatie over dit project? Neem contact op met Ton Kraakman.

No Comments Yet.

Leave a comment