Boer aan het Roer: werken aan toekomstbestendige landbouw

Gemotiveerde ondernemers die zelf aan zet willen blijven. Dat is waar projectleider Kees van Vuuren van Projecten LTO Noord naar op zoek is voor de proeftuin Boer aan het Roer.

Boer aan het Roer is onderdeel van de regiodeal Foodvalley.  Hier werken onderzoek, overheid en ondernemers samen aan toekomstbestendige landbouw, gezonde voeding en het versterken van innovatie en kennisontwikkeling. De landbouw richt zich binnen deze deal op de reductie-emissie van ammoniak, fijnstof en geur, op circulaire veevoeding, bodem- en waterkwaliteit en sensoring en monitoring.

Binnen het project worden innovatieve maatregelen onderzocht. Integraal onderzocht, benadrukt Van Vuuren. “We kijken niet alleen naar het effect op bijvoorbeeld fijnstof, maar het gaat vooral ook over het verdienmodel. Welk effect hebben de maatregelen op diergezondheid en wat zijn de bedrijfseconomische aspecten?” Dit is een belangrijk speerpunt van het project en een belangrijke reden voor LTO om hierop in te spelen. Van Vuuren: “We willen weten of maatregelen ook haalbaar en betaalbaar zijn. Elke ingreep moet op een of andere manier renderen. Het gaat tenslotte over ondernemen, over aan het roer blijven als ondernemer.”

Een van veehouders die zich voor het project heeft aangemeld is Theo Vernooij uit Nijkerk die samen met zijn vrouw en zijn ouders een varkensbedrijf runt. Vernooij, die zich binnen het project zal gaan richten op het onderwerp circulaire veevoeding, ziet het project als een gouden kans om samen te werken aan een toekomstbestendige landbouw. “Alle partijen komen samen in dit project. Dat levert voorsprong waarmee je de regelgeving misschien niet helemaal voor kunt blijven, maar waardoor je wel met elkaar in gesprek blijft.”

Op zijn bedrijf worden de varkens al deels gevoerd met brijvoer. Voor de proeftuin worden nu de mogelijkheden onderzocht om meer gebruik te maken van regionale reststromen uit de voedingsindustrie. Daarnaast teelt hij mais op eigen grond die ook naar de varkens gaat. De plantenresten blijven achter op het land waar ze bijdragen aan een gezonde bodem. “Ik heb al langer ervaring met die eigen teelt, die kennis kan ik nu delen en tegelijk mijn eigen kennis vergroten,” vertelt Vernooij.

Voor Vernooij is het project nu al succesvol. “Door steeds te vernieuwen blijft het ondernemerschap uitdagend. Maar echt succesvol is het natuurlijk als ik mijn doel kan bereiken: een echt verschil maken in de regio.”

Boer aan het Roer is de proeftuin van Regio Deal Foodvalley. Hier worden de innovaties van de toekomst getest. Boer aan het Roer is een initiatief van onder meer LTO Noord , de provincies Utrecht, Poultry Express Center  en Gelderland, WUR, Universiteit Utrecht en gemeenten in de regio. Deelnemen of meer informatie? http://www.boeraanhetroer.nl

Bron: dit artikel stond 8 februari in Nieuwe Oogst en is geschreven door Janet Katenberg in opdracht van Projecten LTO Noord.

No Comments Yet.

Leave a comment