Boer aan het Roer van start

Agrarisch ondernemers en innovatoren kunnen zich aanmelden voor het landbouwprogramma van de Regio Deal Foodvalley. In het programma wordt onder de titel Boer aan het Roer invulling gegeven aan ontwikkelingen en innovaties voor de agrarische sector. Daarvoor wordt een proeftuin ingericht met plaats voor 70 agrarische pilotbedrijven. Ondernemers kunnen zich aanmelden via de website Boer aan het Roer. Onze collega’s Kees van Vuuren, Liesbeth van der Vegt, Hanneke van Wessel en Ilona Baan zijn bij dit nieuwe programma betrokken.

De Regio Deal Foodvalley is in 2019 toegekend door het Rijk en is een meerjarige samenwerking tussen  partners. De Regio Deal heeft als kern de versnelling van de transitie naar een circulair en duurzaam voedselsysteem.

Proeftuin

In de proeftuin van Boer aan het Roer worden innovaties voor de landbouw geïmplementeerd en getest op de pilotbedrijven. De innovaties zijn gericht op het verminderen van emissies, een gezonde bodem, circulair veevoer en het verbeteren van kringlopen. Ook wordt gekeken hoe verdienmodellen kunnen worden ontwikkeld met duurzame veehouderij. Naar verwachting kan in de loop van 2020 gestart worden met het uitvoeren van onderzoeken op de pilotbedrijven.

Via de website kunnen ondernemers zich aanmelden. Ook kunnen telefonisch vragen worden gesteld via de helpdesk van Boer aan het Roer, die bemand wordt door Hanneke van Wessel.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het project Boer aan het Roer, wilt u deelnemen of aansluiten? Kijk dan op de website www.boeraanhetroer.nl of neem contact op met Ilona Baan door te bellen naar 088 888 6677 of mail naar ibaan@projectenltonoord.nl.

No Comments Yet.

Leave a comment