Bodemproject verdichting in Friesland van start

Projectleider Dirk Johan Feenstra is gestart met het project Bodemverdichting Fryslan. De noodzaak is voor Feenstra duidelijk: "Waar de grond verdicht is, is geen plaats voor zuurstof en water. Je ziet de opbrengst op verdichte percelen teruglopen. Het gebruik van grote machines werkt verdichting in de hand. Bewerking van de grond onder juiste omstandigheden is daarom een vereiste." Lees meer over de aanpak in onderstaand artikel van Nieuwe Oogst.

Boeren en loonwerkers beseffen steeds meer dat ze zelf maatregelen kunnen treffen om de bodemverdichting op hun bedrijf te voorkomen. Daarmee vergroten ze de vruchtopbrengst en voorkomen ze dat de bodem verder wordt beschadigd.

Cor Buma van Loonbedrijf Gebr. Buma uit het Zuidwest-Friese It Heidenskip en melkveehouders Hains en Nanne Koopman uit Oudega (gemeente De Fryske Marren) zien volop mogelijkheden binnen het project Bodemverdichting Fryslân. Daar doen ze samen met collega's aan mee.

Helft agrarische grond is verdicht

Projectleider Dirk Johan Feenstra van Projecten LTO Noord is optimistisch gestemd over het samenspel tussen de drie deelnemende Friese loonbedrijven en in totaal zes agrarische bedrijven. Tijdens demonstratiedagen kunnen melkveehouders en akkerbouwers de komende twee jaar een vertaalslag van maatregelen naar hun eigen bedrijf maken.

Zo'n beetje de helft van alle agrarische grond in Nederland is in meer of mindere mate verdicht. De problematiek speelt ook in Friesland, Groningen en Drenthe. Dit laat Projecten LTO Noord weten. In Groningen en Drenthe staan soortgelijke initiatieven op stapel.

Afspraken over bodembeheer

Een van de doelen is het opstellen van een checklist, die de samenwerking tussen loonwerkers en agrariërs ondersteunt. Aan de hand daarvan kunnen, voorafgaand aan het seizoen, concrete afspraken over bodembeheer worden gemaakt.

Gekeken wordt bijvoorbeeld naar de periode waarin het werk moeten plaatsvinden en onder welke (weers-)omstandigheden er geen of juist wel werkzaamheden worden uitgevoerd.

Demonstraties grondbewerking

Met demonstraties wil LTO Noord boeren laten zien wat de mogelijkheden zijn. Daarom is gekozen voor zes locaties met verschillende soorten grond en bouwplannen. 'We verwachten dat dit project heel leerzaam kan zijn. Niet alleen voor de deelnemende boeren en loonbedrijven, maar voor iedereen', zegt Feenstra.

'We moeten het gebruik van zware machines, de grondbewerkingen en vooral ook de momenten waarop we dat doen doorbreken', gaat de LTO Noord-projectleider verder.

'Waar de grond verdicht is, is geen plaats voor zuurstof en water. Je ziet de opbrengst op verdichte percelen teruglopen. Het gebruik van grote machines werkt verdichting in de hand. Bewerking van de grond onder juiste omstandigheden is daarom een vereiste.'

Groot spanningsveld

Het spanningsveld tussen een vlotte oogst met grote machines en zuinig met de grond omgaan is groot. Loonwerkers maken liefst zo weinig mogelijk sporen in het land en rijden onder natte omstandigheden al met minder zwaar beladen wagens.

'Veel sneller dan anders worden ook bijvoorbeeld rupsdumpers ingezet, om het verdichten van de grond tegen te gaan', vertelt Buma. Hij zag de veengrond op plekken rond It Heidenskip de afgelopen dertig jaar zo'n 35 centimeter dalen. 'Het proces is niet te stoppen, maar we moeten de schade beperken waar het kan.'

Demodag op 10 juli

Het project Bodemverdichting Fryslân van Projecten LTO Noord heeft zijn eerste demodag op woensdag 10 juli bij de broers Nanne en Hains Koopman uit Oudega (De Fryske Marren). Samen met collega-melkveehouder Jolmer de Vries en Loonbedrijf Buma in It Heidenskip doen ze mee aan het twee jaar durende project. Er zijn drie pilotgroepen samengesteld. Deze groepen bestaan uit een loonbedrijf en twee boeren. Van Hall Larenstein begeleidt en adviseert als kennisinstelling. Brancheorganisatie Cumela Nederland helpt mee de maatregelen naar de aangesloten loonbedrijven te communiceren. De drie pilotgroepen werken aan boerenexperimenten. Tegelijkertijd worden demo- en kennisdagen georganiseerd. Daarnaast wordt een checklist voor de samenwerking tussen loonwerker en agrariër samengesteld. Een evaluatie en vervolgtraject staan ook op stapel.

Lees het volledige artikel op Nieuwe Oogst.

Meer informatie

Meer informatie over dit project? Op de hoogte gehouden worden of deelnemen? Neem dan contact op met projectleider Dirk Johan Feenstra via 088 888 6677 of mail naar dfeenstra@projectenltonoord.nl

No Comments Yet.

Leave a comment