Bodem als basis van een gezond bestaan

Wij zijn uit aarde gemaakt en dat is letterlijk zo. Alles wat je eet en drinkt, komt uit de grond. Ons lichaam is opgebouwd uit voedsel en zo bestaan we eigenlijk uit aarde, althans het stoffelijke deel van ons. De bodem voor ons voedsel is dus van levensbelang voor onze gezondheid. En gelukkig krijgt de bodem weer de aandacht die het nodig heeft. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Bij onze bodemgezondheid betekent dit letterlijk een voedingsbodem voor dier en gewas. Goed om hier af en toe bij stil te staan en er dankbaar voor te zijn, zoals vele kerkgangers doen op Dankdag voor Gewas en Arbeid op 1 november.

Samen werken aan betere bodem
Boeren en tuinders zijn gebaat bij een betere bodem en dat weten ze heel goed. Een gezonde bodem zorgt voor een gezond gewas en goede opbrengst. Om samen met de boeren nog meer te doen aan verbetering van de bodem hebben we een mooi aantal projecten waaraan we al jarenlang met elkaar werken. Denk aan de Vruchtbare Kringloop Achterhoek waar in 2013 ruim 300 boeren aan de slag gingen met kringloop landbouw. Ook de Vruchtbare Kringloop Overijssel is een mooi voorbeeld. Hier zijn in de zomer 2015 rond de 250 deelnemers gestart. In januari krijgt dit project een driejarig vervolg en wordt het opgeschaald naar 500 deelnemers. Maar ook projecten als ‘Van kennis naar kunde’ en ‘Perceelsemissie in de hand’ dragen bij aan een goed bodembeheer. En dit najaar zijn vijf groepen boeren onder leiding van onze projectleiders aan de slag gegaan met duurzaam bodembeheer. Een mooie basis met bodemprojecten!

Projecten LTO Noord investeert
Deze basis wordt nu gebruikt door nieuwe collega’s die aangenomen zijn om onze Bodem nog meer van dienst te zijn. Dirk Johan Feenstra trekt vanaf 1 september de combinatie Bodem en Water voor Noord Nederland naar zich toe. Edwin Haasjes houdt zich vooral met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) in Gelderland bezig en betrekt daar ook de bodem bij. Kees Kroes is samen met de provincie Gelderland aan het investeren in een Kunstmestvrije Achterhoek. Samen naar een betere balans voor een goed bodemleven en een gezond bestaan voor mens en dier!.

No Comments Yet.

Leave a comment