Blog

Bodemoverschot 9% lager dan norm bij deelnemers VKA

De resultaten van drie jaar KringloopWijzer in het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers zijn bekend. Zo’n 250 Achterhoekse melkveehouders houden zich actief bezig met een efficiënte benutting van mineralen om de bodemvruchtbaarheid en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Het stikstofbodemoverschot is hierin een belangrijk kengetal. In de periode 2013-2015 hebben…
Lees meer

Bodemoverschot 9% lager dan norm bij deelnemers VKA

De resultaten van drie jaar KringloopWijzer in het project Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers zijn bekend. Zo’n 250 Achterhoekse melkveehouders houden zich actief bezig met een efficiënte benutting van mineralen om de bodemvruchtbaarheid en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Het stikstofbodemoverschot is hierin een belangrijk kengetal. In de periode 2013-2015 hebben…
Lees meer

Zoektocht naar energieneutrale melkveebedrijven in Utrecht

Collega’s Wouter Veefkind en Gideon Kuijpers zijn namens Projecten LTO Noord betrokken bij het project Energieneutrale Melkveehouderij in Utrecht.  De komende tijd staat in het teken van het vinden van drie Utrechtse melkveehouders die hun bedrijf energieneutraal willen maken. De melkveehouders krijgen onder andere hulp van onafhankelijke experts en ondersteuning bij het zoeken naar extra…
Lees meer

Kees Kroes: “Melkveehouder aan zet bij mestverwerking”

Het aanjagen, adviseren over en faciliteren van initiatieven rond mestverwerking is een belangrijke zaak. “We streven naar evenwicht op de mestmarkt, maar daar moeten we wel wat voor doen!” “Evenwicht op de mestmarkt, dat is wat we met elkaar nastreven. En ik ben er van overtuigd dat we dit ook daadwerkelijk kunnen realiseren. Maar dat…
Lees meer