Blog

Nieuws “Reinigen kuubskisten moet anders”

De waterschappen Fryslân, Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, en Zuiderzeeland gaan in 2017 strenger handhaven op erfafspoeling bij het reinigen van kuubskisten. LTO Noord neemt het initiatief voor een voorlichtingscampagne en daagt machinebouwers uit om oplossingen te bedenken. Margreet Jongema is namens Projecten LTO Noord projectleider van dit initiatief. Het reinigen van kuubskisten is op veel…
Lees meer

“Reinigen kuubskisten moet anders”

De waterschappen Fryslân, Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, en Zuiderzeeland gaan in 2017 strenger handhaven op erfafspoeling bij het reinigen van kuubskisten. LTO Noord neemt het initiatief voor een voorlichtingscampagne en daagt machinebouwers uit om oplossingen te bedenken. Margreet Jongema is namens Projecten LTO Noord projectleider van dit initiatief. Het reinigen van kuubskisten is op veel…
Lees meer

Kansen voor afzet Nederlandse mest op Poolse markt

Afgelopen week heb ik samen met een groep van 10 tot 15 mestverwerkers een bezoek aan Polen gebracht. Dit bezoek was goed georganiseerd door Bureau Mest Afzet, De Boer Op Advies en de Nederlandse ambassade. Binnen het programma Mest & Mineralen houd ik me vooral bezig met het zoeken naar een evenwicht op de mestmarkt.…
Lees meer

Veel interesse voor inzet garnalenresten in de landbouw

Tijdens de open dag van SPNA in Kollumerwaard presenteerden GreenPort NHN en Projecten LTO Noord het project Blauw Afval, Groene Waarde aan agrariërs, adviseurs en andere belangstellenden. In dit project wordt in een aantal pilots het restafval uit de garnalenvisserij (garnalendoppen) ingezet in de bollen- en pootgoedteelt als bodemverbeteraar. Uit de pilots moet een praktische…
Lees meer