Blog

Regionale aanpak zonne-energie Zuid-Holland

Via een gebiedsgerichte aanpak stimuleert LTO Noord zonnepanelen op agrarische daken. Hiermee wordt bijgedragen aan de energietransitie, zonder dat daarvoor landbouwgrond opgeofferd moet worden. “Uit onderzoek blijkt dat in Zuid-Holland veel potentiële ruimte is voor zonnepanelen op agrarische daken. Daarbij geven de agrarisch ondernemers in Zuid Holland aan dat ze hun dak ter beschikking willen…
Lees meer

PPS Landbouw en energie bekijkt regionale oplossingen elektriciteitsnet

De Nederlandse ambitie is 100% duurzame energieverbruik in 2050. En het liefst met zoveel mogelijk decentrale energieopwekking. De agrarische sector is hierin een cruciale partij. Zij heeft namelijk de ruimte om hernieuwbare energie in voldoende omvang te produceren. De grootste uitdaging hierbij is het lokaal afstemmen van de productie van duurzame energie op de vraag…
Lees meer

Samen werken aan watermaatregelen

Collega's Maud Kosterman en Edwin Haasjes voeren voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer het project 'Samen werken aan agrarische maatregelen in Zuidoost-Veluwe' uit. Maud Kosterman: "Wij zorgen dat het project soepel verloopt en dat de boeren de juiste informatie krijgen over waterkwaliteit- en kwantiteit op hun eigen bedrijf. Door keukentafelgesprekken of excursies in samenwerking met het…
Lees meer

Boeren aan zet in Baakse Beek

Projecten LTO Noord ondersteunt het DAW-project Brongebied Baakse Beek / kalveruilproject N18 Groenlo-Zuid Lichtenvoorde. Collega's  Titia Bouman  en Mirjam Schreuders verzorgen de communicatie terwijl projectleider Cor Udding de kavelruil begeleidt. Door het kavelruilproject te combineren met het DAW-project worden tijdens de keukengesprekken in een keer alle wensen van de boeren geïnventariseerd. OOST-ACHTERHOEK - Drie gebiedscoördinatoren gaan…
Lees meer