Bijeenkomst 28 mei

Individuele landbouwers en loonwerkers in Gelderland krijgen de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor een fysieke investering die bijdraagt aan het doel van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW): schoon en voldoende water en een gezonde bodem. Het subsidiepercentage bedraagt maximaal 40% van de investering.

Graag informeren wij u tijdens een bijeenkomst op dinsdag 28 mei over de subsidieregeling, welke maatregelen hieronder vallen en de manier waarop u een aanvraag in kan dienen.

[ninja_forms id=30]