Bereik doel vanuit ondernemersvraagstukken

In 2030 wil de agrarische sector vrijwel zonder inzet van gewasbeschermingsmiddelen produceren. Hoe dat doel te bereiken? Projectleider André Rotteveel pleit ervoor om te redeneren vanuit teeltvraagstukken in plaats van enkel groene ambities.

“Iedere dag ben ik aan het werk voor de agrarische ondernemer. De projecten die ik uitvoer bij Projecten LTO Noord hebben als doel de agrarische sector vooruit te helpen. We doen dit in tal van innovatieve projecten. Soms heb ik echter het gevoel dat we doel en oplossing te veel door elkaar halen. Terwijl het verbeteren van de ondernemersruimte altijd ons doel moet zijn. Ook een thema als ‘chemieloos produceren’ moet daarom volgens mij vanuit concrete ondernemersvraagstukken opgepakt worden. Dan pas maak je het aantrekkelijk voor agrariërs en krijg je de grote groep mee richting het beoogde doel. Dat is ook in het voordeel van natuur en maatschappij.

Functionele AgroBiodiversiteit

In het project Functionele AgroBiodiversiteit dat ik uitvoer in Noord-Holland wil ik het daarom anders doen. Er staat een stip aan de horizon: de sector moet in 2030 zo min mogelijk chemische middelen gebruiken bij de teelt. Hoe dat doel te bereiken? Niet door te redeneren vanuit biologisch evenwicht en met allerlei oplossingen naar de boer te gaan, maar juist andersom te handelen: ik stap eerst naar de boer en vraag bij welke teeltvraagstukken hij hulp nodig heeft.

Vervolgens onderzoeken we de opties met behulp van wetenschappers, bedrijven en overheden. Afgelopen decennia lag de focus in die samenwerking strikt op productieverhoging. Als we diezelfde samenwerking richten op ‘chemieloos telen’ komen we heel ver. De lat ligt hoog, maar het belang ook! Onze afnemers en de maatschappelijke omgeving eisen dat de agrarische sector dit oppakt.

Ik kom graag in contact met agrariërs of andere belangstellenden in Noord-Holland die zich aangesproken voelen over deze benadering. We zoeken nog deelnemende ondernemers. Boeren die meer informatie willen kunnen zich melden bij André Rotteveel: arotteveel@projectenltonoord of 06 205 985 69

No Comments Yet.

Leave a comment