Belangenbehartiging en zelfstandige Projectorganisatie: een sterke combinatie

Onlangs is er door LTO Nederland voor de sectoren een aantal nieuwe bestuurders benoemd. Zij gaan vol nieuwe energie aan de slag met het vertegenwoordigen van de belangen van de leden van LTO Noord, ZLTO en LLTB. Voor ons een goede gelegenheid om bij hen via een persoonlijke brief en bij u als lezer via deze blog nog eens onder de aandacht te brengen dat wij als projectorganisatie meerwaarde creëren voor datgene waar onze bestuurders en medewerkers zich voor inzetten: een sterke en gezonde agrarische sector.

Mineralen in Balans: met provincie werken aan een kunstmestvrije Achterhoek
Neem als voorbeeld het programma Mineralen in Balans dat wij als Projecten LTO Noord in de afgelopen jaren hebben vormgegeven in opdracht van LTO Noord. Evenwicht bewerkstelligen op de mestmarkt en bestuurders en leden daarbij faciliteren, dat was de belangrijkste opdracht in de afgelopen twee jaar. Onze programmamanager heeft daar met de ondersteuning van een projectleider communicatie hard aan gewerkt. Het resultaat mag er zijn: er is onder andere veel energie gezet op het terugdringen van kunstmest ten gunste van dierlijke mest. Het initiatief Kunstmestvrije Achterhoek is hiervan een van de resultaten en heeft een substantieel geldbedrag opgeleverd om hier samen met leden aan te werken.

Samen aan de slag? Neem contact met ons op!

En zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. Onze projectleiders staan met de voeten in de klei en werken dagelijks met boeren en tuinders aan een sterke agrarische sector. Binnenkort verschijnt ons jaaroverzicht 2017. Hierin leest u waar we in het afgelopen jaar aan gewerkt hebben. Wilt u nu al weten met welke thema’s wij ons bezighouden? Kijk dan op www.projectenltonoord.nl. Ziet u kansen om met één van ons aan de slag te gaan op bijvoorbeeld thema’s als innovatie, verduurzaming of beter contact met de samenleving? Neem dan vooral contact met ons op! Wij onderzoeken graag met u de mogelijkheden in samen iets moois te creëren waar boeren en tuinders mee vooruit kunnen!

Evelien Kloosterboer

No Comments Yet.

Leave a comment