Bekkenmaten meten op stoom

In het project Bewust Natuurlijk Luxe is de afgelopen maanden hard gewerkt aan het goed organiseren van het bekkenmaten meten bij Belgisch Witblauwe en Verbeterd Roodbonte koeien. De afgelopen jaren mat één persoon per stamboek, nu is de aansturing centraal vanuit het project georganiseerd.

Er is een meetprotocol opgesteld en registratieformulieren worden gemaakt op basis van de stallijsten van CRV. Inmiddels zijn drie personen gekwalificeerd in uniformeringsmetingen met de “methode Kolkman”. Deze methode is genoemd naar Iris Kolkman, de grondlegger van het bekkenmatenmeten in Nederland. Er wordt nu gewerkt met een regionale indeling voor het meten over de rassen heen en een geconcentreerd meetseizoen. De meeste fokkers zijn enthousiast over de nieuwe aanpak. Ze krijgen hiermee inzicht in hoe ruim het bekken van hun koe is. Dit is een indicatie voor het in potentie natuurlijk kunnen afkalven. Projectleider Saskia Scheer: “De gedrevenheid van sommige fokkers bleek uit een telefoontje of we met spoed konden komen meten. Zijn koe stond op de nominatie voor de slacht en hij wilde per se weten hoe de bekkenmaten zich hadden ontwikkeld. Zodat hij ook voor de dochters wist of dat gunstig was. Inmiddels is in de afgelopen twee maanden ongeveer het dubbele aantal bedrijven bezocht door de pelvimetristen ten opzichte van vorig jaar en we zijn nog niet klaar!”

Nieuwe Oogst en nieuweoogst.tv besteedden recent aandacht aan het meten onder de vlag van Bewust Natuurlijk Luxe. Lees hier meer daarover.

Contactpersoon: Saskia Scheer
http://www.bewustnatuurlijkluxe.nl/

No Comments Yet.

Leave a comment