Banenproject ondersteunt de boer

Steeds meer boeren werken met medewerkers met een arbeidsbeperking. Een goede ontwikkeling vindt projectleider Liesbeth van der Vegt. Samen met Martine Schuijer van VNO-NCW vertelt ze in Nieuwe Oogst op welke manier ze agrariërs die dat ook willen kunnen ondersteunen.

Ondernemersorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland trekken samen op in het project ‘Op naar de 100.000 banen’. Met dit project ondersteunen de samenwerkende partijen bedrijven bij het invullen van de Banenafspraak.

De tussen werkgevers, werknemers en de overheid gemaakte Banenafspraak heeft tot doel dat het bedrijfsleden tot 2026 100.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking realiseert. ‘Het is een kwestie van willen en doen’, zegt Martine Schuijer van VNO-NCW en projectleider van dit project over het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. In het project ‘Op naar de 100.000 banen’ wordt nauw samengewerkt met het project ‘Agro Werkt Onbeperkt’ dat LTO specifiek voor de agrarische sector heeft opgezet. ‘Wij informeren agrariërs over het werken met mensen met een arbeidsbeperking en stimuleren hen daarin’, zegt Liesbeth van der Vegt van Projecten LTO Noord en projectleider van ‘Agro Werkt Onbeperkt’. ‘Voor agrarische ondernemers kan het werken met deze doelgroep kansen bieden, maar we merken ook dat zij dit vaak ingewikkeld vinden. De materie is complex, er is veel papierwerk en je hebt met verschillende instanties te maken.’

Wat de samenwerking tussen beide projecten daaraan bijdraagt? ‘Het project ‘Op naar de 100.000 banen’ kun je zien als een koepel boven alle branches’, licht Schuijer toe. ‘Sectorale projecten zoals ‘Agro Werkt Onbeperkt’ ondersteunen en versterken we. De samenwerking levert input op die we gebruiken om drempels te slechten waar ondernemers tegenaan lopen.’

Voorbeelden

Beide projecten inspireren ondernemers onder meer door het tonen van voorbeelden. Van der Vegt: ‘We vertellen een eerlijk verhaal. Wil je mensen uit deze doelgroep in dienst nemen, dan zijn vaak meer inspanningen nodig dan een ondernemer gewend is. We proberen ondernemers daarbij te ontzorgen en laten hen kennismaken met werknemers uit een voor hen onbekende doelgroep.’ Schuijer: ‘Niet alle ondernemers hebben extra inspiratie nodig. Een aantal kent mensen met een arbeidsbeperking in de privésfeer of heeft een sterke motivatie om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Natuurlijk geldt dat hun businesscase sluitend moeten zijn.

De doelgroep is breed

De kosten voor een werkgever van een werknemer met een arbeidsbeperking moeten in evenwicht zijn met de productiviteit.’ ‘Laat u niet afschrikken door beren op de weg’, zegt Schuijer. ‘Meld u bij ons, deel uw ervaringen en kom met vragen. Dan kunnen we samen stappen zetten. De doelgroep is breed. De kans is groot dat er mensen zijn die goed bij uw bedrijf passen.’ Meer informatie is te vinden op www.agrowerktonbeperkt.nl en www.opnaarde100000.nl.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het project Agro Werkt Onbeperkt? Neem dan contact op met projectleider Liesbeth van der Vegt door te bellen naar 088 888 6677 of mail naar lvdvegt@projectenltonoord.nl.

Bron: dit artikel is in opdracht geschreven van Projecten LTO Noord door Berrie Klein Swormink en stond zaterdag 9 november 2019 in Nieuwe Oogst.

No Comments Yet.

Leave a comment