Recent Posts by Wouter

Greenport Duin en Bollenstreek start verkenning naar kleinschalige windmolens

De Duin en Bollenstreek is het centrum van de wereldbloembollenmarkt. Het gebied kenmerkt zich door de grote aanwezigheid van de sier- & bollenteelt, groothandelaren en de logistieke keten. Veel ondernemingen staan voor de uitdaging hun bedrijfsvoering te verduurzamen om de klimaatdoelen te kunnen bereiken. De vraag naar duurzaam geproduceerde producten neemt toe en daarom is…
Lees meer

Collectieve aanvraag kleine windmolen loont

In de gemeente Alphen aan den Rijn bereidt LTO Noord een collectieve aanpak voor kleine windmolens voor. Gert-Jan van Essen doet onderzoek naar onder meer de terugverdientijd en de meest geschikte windmolen. "Samen maakt krachtig." Het is de bedoeling om kleine windmolens door te rekenen bij ongeveer 25 ondernemers in het buitengebied van Alphen aan…
Lees meer

Kleinschalige windmolens Alphen aan den Rijn

Afgelopen jaar is in West-Nederland een inventarisatie uitgevoerd om in kaart te brengen welke/hoeveel agrarische ondernemers een molen van maximaal 35 meter ashoogte op het eigen bouwblok willen bouwen. In Alphen aan den Rijn hebben verschillende ondernemers de wens uitgesproken met kleinschalige windmolens aan de slag te gaan. De gemeente is positief en wil graag…
Lees meer

De Beemster gaat aan de slag met project ‘Zon op dak’

LTO Noord heeft samen met gemeente Beemster, provincie Noord-Holland, Rabobank, Liander en CONO Kaasmakers een gebiedsgerichte aanpak ontwikkeld om zonnepanelen op agrarische daken te stimuleren. Op 22 januari werd er voor agrarische ondernemers in het gebied een tweede informatiebijeenkomst georganiseerd over het project ‘Zon op Dak’ waar ondernemers van bedrijfsadvies voorzien worden middels een bedrijfsbezoek…
Lees meer

Recent Comments by Wouter

No comments by Wouter yet.